Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

 • Yunan Medeniyeti MÖ. 1200’ de Yunanistan’ı istila eden Dor’lar tarafından kurulmuştur. Bu bölgede bulunan akaların, Dorları ve bölgedeki yeli halkın kaynaşması ile Yunan Medeniyeti oluşmuştur.
 • Dor göçleri Akaların oluşturdukları krallık dönemi kapandı, bunların yerine Polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıktı. Atina, Sparta, Korint, Tebai ve Lerissa en önemli şehir devletlerindendir. 
 • Yunan şehir devletleri krallık, oligarşi yönetimleri tiranlık ve ilkel demokrasi şeklinde yönetildiler. Yöre halkı bölgenin dağlık yapısından deniz ticaretine ve koloniciliğe yöneldi.
 • Yunan ve İyon kolonileri. Fenike kolonilerinde olduğu gibi sadece ticari amaca dayanmazdı. Yunan ve İyon kolonileri Ticari ve ekonomik amacın yanında, yurt amaçlı olarakta kullandılar. Bu kolonilere yerleşenler buraları vatan olarak kabul ettiler.

OKUMA TAVSİYESİ: Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

Uyarı: İyon ve Yunan uygarlıkları bu özelliklerinden dolayı dolayı kurdukları kolonilere uzun süre egemen olmayı başaramadılar.

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde
 • Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu. Atina ve Sparta arasında da Mora ve Ege denizine hakim olmak için sürekli bir mücadele yaşandı. Yunan şehir devletleri arasında bu mücadele askeri ve siyasi güçlerini azaltmış ve MÖ. IV yy. içerisinde Makedonya Krallığı’nın hakimiyetini tanımalarına neden olmuştur.
 • Yunan Polislerinde (Şehir Devleti) sınıflar arası çatışma başlaması üzerine Arhon adı verilen kanun koyucular iş başına getirildi. Arhonların başlıcaları ve yaptıkları kanunların genel özellikleri şu şekildedir;
 1. Drakon: Asileri koruyan yasalar.
 2. Solon: Asaletten kaynaklanan sınıf ayrılıklarını kaldırdı. Bununla birlikte halkı gelirlerine göre sınıflara ayırdı.
 3. Klistenes: Halk meclislerini kurarak halkı yönetime katmaya çalıştı.

Uyarı: Yapılan bu yasalara bakılarak Yunanistan’da uygulanan yasaların giderek daha demokratik hale geldiği söylenebilir.

 • Yunanistan’da dini inanış çok tanrılı idi. Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde düşünürlerdi. Baş tanrıları Zeus’tu. Zeus adına kutsal saydıkları Olimpus Dağı çevresinde her yıl düzenli olarak Olimpiyat adı verdikleri spor yarışmaları düzenlerdi. 

Uyarı: Olimpiyatların yapılması siyasi birlikten yoksun olan yunan şehir devletlerinde, kültürel birliğin oluşmasını sağlamıştır.

 • Yunanlılar; Felsefe, Tarih, Tıp , Edebiyat, Geometri ve Matematik gibi birçok bilimde önemli eserler verdiler.
 • Yunanlılar mimaride Dor, İyon ve Korint tarzını benimsediler. Tapınaklar, heykeller, açık hava tiyatroları, çanak- çömlek ve vazo yapımında ilerlediler.
 • Yunalılar Lidyalılardan etkilenerek parayı; Fenikelilerden etkilenerek te alfebeyi kullandılar. Bu icatların Roma Medeniyeti’ne geçişini de sağlayan yine Yunan Medeniyeti oldu.

OKUMA TAVSİYESİ: Yazının Gelişimi Hakkında Bilgi

OKUMA TAVSİYESİ: Yunan Uygarlıkları Hakkında Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde

Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde

Boğazların hakimiyeti için ilk savaşı yapan Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde yazımıda Akaların din ve sanatları hakkında bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir