Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

Koloni

Bir devletin ekonomik, siyasal ve sosyal nedenlerden dolayı, kendi sınırları dışında ele geçirip yönettiği ülkeye veya topraklara koloni denir.

Bir devletin koloni kurmasının sebepleri;

-Hammadde ihtiyaçların karşılanması
-Üretim fazlası mallar için Pazar bulunması
-Askeri gücün artırılmak istenmesi
-Diğer devletlere askeri siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur.

İlk çağda hem denizlerde hem de karalarda koloniler kurulmuştur. Kolonicilik alanında Fenikeliler, İyonyalılar, Yunanlılar ve Asurlular meşhur medeniyetlerdir. Orta çağda Venedikliler ve Cenevizliler, Yeni Çağ’da İspanyollar ve Portekizler, Yakın Çağ’da İngilizler ve Fransızlar sömürgecilikte ilerlemişlerdir. Coğrafi Keşiflerden sonra yaygınlaşmaya başlayan sömürgecilik yarışı Sanayi İnkılabından sonra hızlanmış ve I. Dünya Savaşı’na neden olmuştur.

Kolonicilikle uğraşan uluslar yeni kaynaklar elde ederek zenginleşmişler ve ülkelerini kalkındırmışlardır.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir