Fenikeliler Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

Fenikeliler

Fenikeliler, Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridine yerleşmişlerdir. Arazilerinin tarıma elverişli olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında ilerlemelerini sağlamıştır.

Fenikeliler şehir devletçikleri halinde yaşamış ve krallıkla idare edilmişlerdir. Afrika’nın batı sahillerinde kurdukları kolonilerin yardımıyla İlk Çağ’da Akdeniz ticaretine hakim olmuşlardır.

Fenikeliler kurdukları kolonilerde ve pazarlarda Asya mallarını, kendi yaptıkları camdan süs eşyalarını, renkli kumaşlarını yerlilerin ürünleriyle değiştirmişlerdir. Finikeliler, kolonileri bulunmayan ülkelere karadan ve denizden ticaret filoları göndererek, Doğu ülkeleriyle, Akdeniz arasında ticari ve kültürel bağlar kurmuşlardır.

Fenikeliler kurdukları kolonilere sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için gittiklerinden dolayı kolonilerini yurt edinmemişlerdir. Bu nedenle kolonilerini kısa sürede kaybetmişlerdir.

UYARI !!! Denizcilik ve ticaret faaliyetlerinde gelişme gösteren Fenikeliler, Doğu ve Ön Asya uygarlıklarındaki gelişmeleri Batıya taşıyarak kültürler arasında etkileşimi sağlamışlardır.

Fenikeliler Mısır’ın etkisinden sonra Asur, Babil, Pers ve Büyük İskender’in egemenliği altında yaşamışlardır.

Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkıları günümüzde kullanılan Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır. Bu alfabe sırasıyla İyon, Yunan ve Latinler tarafından geliştirilmiştir.


Gelen Aramalar:

fenikeliler hakkında bilgi, fenikeliler maddeler halinde, fenikelililerin özellikleri

Tavsiye Konular

Tarih Öncesi Dönemlendirme Maddeler Halinde

Bu yazımızda Tarih Öncesi Dönemlendirme ve 3 Çağ Sistemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tarih Öncesi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir