Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

Asurlular

Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güney Doğu Anadolu da kurulmuştur. Toroslar ve Kapadokya ya kadar yayılmıştır. Batıda İbranileri yurtlarından çıkarmış, Mısır’a kadar ulaşmışlardır. Değişik yerlerde birçok koloniler kurarak ticareti geliştirmişlerdir.

M.Ö. 2000 yıllarında Asurlular, Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak hem ticareti geliştirmişler, hem de Anadolu’da yazılı devirleri başlatmışlardır. Kayseri yöresindeki Kültepe’de ticaretle ilgili Asurca birçok tablet bulunmuştur.

Asurlular kaya oymacılığında ilerlemişlerdir. Nemrut tapınağındaki Arslan heykelleri, Asur krallarının savaş ve av sahnelerini tasvir eden kabartmalardır. Hazırladıkları kanunlar Hammurabi kanunlarından daha şiddetlidir. Çok tanrılı dillere inanan Asurlular Medler ve Babilliler tarafından kaldırılmışlardır.

UYARI:

Babil ve Asur krallıkları askeri niteliktedir. Bu devletler mutlak monarşi ile yönetilmişlerdir.


Gelen Aramalar:

asurlular hakkinda kisa bilgi, asurlular hakkında bilgi, asurlular hakkında bilgi kisa, 9 sınıf Asurlular kısaca özet, Asrlular hakkında özet

Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir