Asurlular Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

Aşağıdaki videoda Asurlar hakkında kısa bilgi bulabilirsiniz.

Kavram Haritası ile Mezopotamya Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)
  • Asurlar Orta Asya’dan gelenlerle, Samilerin karışmasından oluşmuş bir toplumdur.
  • Asurlar Yukarı Mezopotamya’da Ninova merkezli olarak kuruldu. Toprakları tarıma elverişli olmadığı için ticaret ve hayvancılıkta ilerlediler, böylece tarihin ilk en büyük kara kolonisini kurdular.
  • Bunlardan en önemlisi Anadolu’daki Kayseri Kültepe (Kaniş) kolonisidir. Asur pazarlarına da Karum denirdi.

OKUMA TAVSİYESİ: Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

  • Asurlar ticaret yoluyla MÖ.2000’ de Kültepe tabletleri ile çivi yazısını Anadolu’ya getirerek Anadolu’da tarihi devirleri başlattılar.
Asur İmparatorluğu haritası
Asur Haritası
  • Asurlar tarihte ilk kez süvari birlikleri kurdular.
  • Asurlar yine tarihin ilk kütüphanesini Ninova’da oluşturdular.
  • Kaya oymacılığında da ileri giden Asurlar Mezopotamya yasalarını en sert biçimde kullandılar.

OKUMA TAVSİYESİ: Asurlular Hakkında Kısa Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir