Asurlular Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

  • Asurlar Orta Asya’dan gelenlerle, Samilerin karışmasından oluşmuş bir toplumdur.
  • Asurlar Yukarı Mezopotamya’da Ninova merkezli olarak kuruldu. Toprakları tarıma elverişli olmadığı için ticaret ve hayvancılıkta ilerlediler, böylece tarihin ilk en büyük kara kolonisini kurdular.
  • Bunlardan en önemlisi Anadolu’daki Kayseri Kültepe (Kaniş) kolonisidir. Asur pazarlarına da Karum denirdi.

OKUMA TAVSİYESİ: Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

  • Asurlar ticaret yoluyla MÖ.2000’ de Kültepe tabletleri ile çivi yazısını Anadolu’ya getirerek Anadolu’da tarihi devirleri başlattılar.
Asur İmparatorluğu haritası
Asur Haritası
  • Asurlar tarihte ilk kez süvari birlikleri kurdular.
  • Asurlar yine tarihin ilk kütüphanesini Ninova’da oluşturdular.
  • Kaya oymacılığında da ileri giden Asurlar Mezopotamya yasalarını en sert biçimde kullandılar.

OKUMA TAVSİYESİ: Asurlular Hakkında Kısa Bilgi


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir