Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

Asurlular

Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güney Doğu Anadolu da kurulmuştur. Toroslar ve Kapadokya ya kadar yayılmıştır. Batıda İbranileri yurtlarından çıkarmış, Mısır’a kadar ulaşmışlardır. Değişik yerlerde birçok koloniler kurarak ticareti geliştirmişlerdir.

M.Ö. 2000 yıllarında Asurlular, Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak hem ticareti geliştirmişler, hem de Anadolu’da yazılı devirleri başlatmışlardır. Kayseri yöresindeki Kültepe’de ticaretle ilgili Asurca birçok tablet bulunmuştur.

Asurlular kaya oymacılığında ilerlemişlerdir. Nemrut tapınağındaki Arslan heykelleri, Asur krallarının savaş ve av sahnelerini tasvir eden kabartmalardır. Hazırladıkları kanunlar Hammurabi kanunlarından daha şiddetlidir. Çok tanrılı dillere inanan Asurlular Medler ve Babilliler tarafından kaldırılmışlardır.

UYARI:

Babil ve Asur krallıkları askeri niteliktedir. Bu devletler mutlak monarşi ile yönetilmişlerdir.


Tavsiye Konular

Doğu Akdeniz Medeniyeti

Doğu Akdeniz Medeniyeti konusu İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusunun alt başlıklarından birisidir. Lise 1 ...

3 Yorumlar

  1. Ne zaman kurulmuştur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir