Pers İmparatorluğu Maddeler Halinde

Pers İmparatorluğu

M.Ö. 555’de Medleri yıkan Persler İran’a ve tüm Orta Doğuya hâkim olmuşlardır. Perslerin en geniş sınırları doğuda Hindistan’daki İndus nehrinden batıda Tuna’ya, kuzeyde Karadeniz’e güneyde Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kadar uzanmıştır.

Persler M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuşlar ve 200 yıl kadar Anadolu’da kalmışlardır. Anadolu’ya hâkim olan Persler;

-Hititlerden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmını tek yönetim altında birleştirmişlerdir.

-Anadolu’da istikrar ve güvenliği sağlayarak ticaretin gelişmesine yardımcı olmuşlardır.

-Anadolu’yu satraplık adı verilen eyaletlere ayırarak yönetmişlerdir.

-Kültürel yönden Anadolu’da fazla etkili olamamışlardır. Bu durum Anadolu’da yüksek bir uygarlığın kurulduğunu göstermektedir.

Pers İmparatorluğu, M.Ö. 334’te Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yıkılmış ve Anadolu’da Helenestik Medeniyet Dönemi başlamıştır.


Gelen Aramalar:

pers uygarlığı özellikleri, perslerin özellikleri

Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir