İran Medeniyeti Maddeler Halinde

Pers İmparatorluğu Haritası
Pers İmparatorluğu Haritası

Konunun sonunda İran Medeniyeti (İran Uygarlıkları) ile ilgili konu anlatım videosu var. Bir bak istersen.

  • İlkçağ’da İran’ın siyasi hayatında rol oynayan iki önemli devlet Medler ve Persler’dir.

İçindekiler

Medler

  • Medler, MÖ.7. yüzyılda İran’da siyasi bir güç haline gelmiştir. Medler Doğu Anadolu’daki Urartuları yıkarak sınırlarını Kızılırmak’a kadar genişlettiler. MÖ.550 yılında Med Krallığı’na Persler son verdi.

Persler

  • İran en parlak dönemini Persler zamanında yaşamıştır. Persler sınırlarını bir taraftan Mısır’a, diğer taraftan Anadolu’yu alarak Ege-Yunan Havzası’na kadar genişlettiler.
  • Bu büyük devlet, Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yıkıldı. (MÖ.330)

Pers İmparatorluğu’nun Özellikleri

Pers Medeniyeti’nin genel özellikleri ise şunlardır:
Persler ülke sınırlarının genişlemesi üzerine merkezi idareyi güçlendirmek amacıyla ülkeyi satraplık denilen eyaletlere ayırdılar. Bu eyaletlerin de merkezden atadıkları valilerle idare ettiler.
Persler büyük sınırlara sahip olduklarından merkezi otoriteyi daha iyi sağlamak için tarihte ilk defa posta teşkilatını kurdular. Aynı zamanda eyaletlerdeki valileri denetlemek için Şah Gözü ve Şah Kulağı adında dünyanın ilk düzenli İstihbarat Teşkilatı’nı oluşturdular.
Persler Zerdüşt dinine inandılar. Tapınaklarına ise Ateşgede adını verdiler, bu arada çivi yazısını kullanan son Ön Asya toplumu da yine Perslerdir. (Mecusilik-Ateşgedilik)
UYARI
Persler İskit, Lidya ve Yunan şehir devletleriyle savaşarak Ön Asya’yı ilk defa tek bayrak altında birleştirmiş ve tüm Anadolu’ya hakim olmuşlardı.
UYARI
Perslerin en önemli tarihi eserleri Kisra Saraylarıdır. Bu yapılarda İyon-Yunan medeniyetlerinin etkisi vardır.
UYARI
İran da Perslerden sonra Sasaniler kuruldu. Bu medeniyete Hz.Ömer son verdi.
İran Medeniyeti (İran Uygarlıkları) 9. Sınıf Tarih, TYT, AYT

OKUMA TAVSİYESİ: İran Uygarlığı Özet


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir