Hint Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Hint medeniyeti hakkında konunun sonunda video anlatımımız var. Seyretsen mi acaba? 🙂

  • Hindistan İndus ve Ganj ırmakları çevresinde oluşmuş bir medeniyettir.
  • Sahip olduğu tabii zenginliklerden dolayı Hindistan tarihin ilk dönemlerinden itibaren göç ve istilalara uğramıştır. Hindistan’a gelen Ari’ler Hindistan’ı siyasi hâkimiyetlerini almışlardır. Ancak nüfus olarak azınlıkta kalınca, siyasi hakimiyetlerini devam ettirmek amacıyla Hint toplumunu sosyal sınıflara ayırarak Kast sistemini oluşturmuşlardır.
Kast Sisteminde Halk Sınıfları
Kast Sisteminde Halk Sınıfları

OKUMA TAVSİYESİ: Kast Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

  • Hindistan’da bu sınıfların dışında Parya adı verilen bir grup daha vardır. Paryalar kast sınıflarından atılanların oluşturduğu gruptur. Bunların hiçbir hakkı yoktur.
  • Kast sisteminde tabakalar arası geçiş yoktur. Bu durum Hint toplumunda ortak bir kültürün, ortak bir ülkünün oluşmasını engellemiştir; dolayısıyla millet olgusu da oluşmamıştır.
  • Kast sisteminde ilk başkaldırı BUDA tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak Buda, Brahmanların baskısı karşısında Çin’e gitmek zorunda kalmıştır.
  • Kast sistemi GAZNELİ MAHMUT’un İslamiyet’i Hindistan’da yaymaya başlamasıyla birlikte çözülmeye başlamıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferinin Sonuçları

  • 1946’da Hindistan Anayasası’nın kabulü ve Hindistan’ın İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsız bir devlet olarak dünya siyasetine katılmasıyla birlikte kaldırılmıştır.
ÖNEMLİ NOT:
1. Hindistan’da bilinen en eski uygarlık SİNT uygarlığıdır.
2. Hindistan’a hakim olan ilk Türk İslam devleti GAZNELİLER, son Türk İslam devleti ise BABÜRLER’dir.
3. Hindistan’da tarım, el sanatları, baharat genel geçim kaynağıdır. Tarihi Baharat Yolu  Hindistan’dan başlayıp dünyaya açılır.  
  • Hindistan’da tarih boyunca görülen dinler şu şekilde sıralanabilir. Vedacılık, Brahmanizm, Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık, İslamiyet. Bu dinlerin geçerliliğini bugün dahi koruması, Hindistan’da etnik ve dini sebeplerden kaynaklanan birçok olaylara neden olmaktadır.
Hint ve Çin Medeniyeti (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

OKUMA TAVSİYESİ: Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir