Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint ve Çin Medeniyeti (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

İçindekiler

Hint Medeniyeti

Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. Bu coğrafi farklılıklar nedeniyle kültürel etkileşim azalmış ve birbirinden farklı birçok dil ve kültürün yaşadığı bir bölge haline gelmiştir.

Hindistan zengin bir ülke olduğundan sık sık istilalara uğramış ve bu istilalar sonucunda burada Hintli olmayan birçok devlet kurulmuştur. Hindistan’ın toprak zenginliği, iklimin gevşeklik veren sıcaklığı ve az besin ile yaşanabilmesi, Hindistan’a gidenlerin bir iki kuşak içinde savaşma gücünden uzaklaşmalarına neden olmuştur. Bundan dolayı ilk zamanlarda kuvvetli olan bir devlet, kısa sürede zayıflamış ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında yıkılmıştır. Ayrı ayrı zamanlarda gelen kavimler birbirleriyle kaynaşamadıkları gibi, Hint kültürü de bu geniş ülkede yaşayan insanları bir millet haline getirmeye yetmemiştir.

Kast Sistemi

Kast, meslekleri babadan oğla geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan gruplar topluluğudur. Herkes babasının mesleğine girmek zorundadır. Kastlar arasında geçiş yoktur. Aynı kasttan olmayanlar evlenemez. Her kastın kendi içinde dayanışması vardır. Bu sistem Hint halkının kaynaşamamasının ve millet haline gelememesinin en önemli nedeni olmuştur.

UYARI!!

Hindistan’da; Veda, Brahmanizm, Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık ve İslamiyet dinleri yayılmıştır. Hindistan’da Gazneliler tarafından İslamiyet’in yayılması, kast sistemini zayıflatmıştır.

Hindistan ‘da Sanskritçenin dışında Arapça, Farsça, Türkçe ve Urdû dilleri etkisini göstermiştir. Ülkede dil birliğinin sağlanamaması ulusal bütünlüğün kurulmasını engellemiştir.

Hint sanatı bütün alanlarda gelişmiş ve kendine özgü biçimlerle yaşamıştır. Özellikle Budizmin yayılmasıyla sanatla uğraşanlar artmıştır. Zengin olan ülkede üst kast gruplarının büyük ve güzel tapınaklar, saraylar yaptırmaları mimariyi geliştirmiştir.

Hintlilerin insanlığa asıl hizmetleri bilim alanında olmuştur. Hindistan’da astronomi, matematik, cebir, tıp gelişmiş; bugünkü onlu hesap sistemi ve rakamları Hintli bilginler ortaya çıkarmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Hint Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir