Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi

Mısır Medeniyeti

Mısır medeniyeti, Nil nehrinin çevresinde kurulmuştur. Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle daha az ilişki kurmasına neden olmuştur. Mısır’da diğer uygarlık merkezlerinde olduğu gibi önceleri ”Nom” adı verilen “şehir devletçikleri” bulunuyordu. M. Ö. 4. binden itibaren Mısır’da merkezi krallık kurulmuştur.

Mısır’da kral bütün insanların üstünde bir varlık olup dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplamıştı. Emirleri tanrı buyruğu gibi algılanarak yerine getirilmiştir. Mısır kralları firavun ünvanını almışlardır. Devletin başındaki ilah-kral özelliklerini taşıyan firavun adı verilen yöneticilerin yetkileri sınırsızdı. Mısır’da kralın yanında asil ailelerden seçilen kalabalık bir bürokrat sınıfı bulunur ve devlet işlerinin yürütülmesinde krala yardımcı olurlardı.

Mısırlılar M. Ö. 1296’da Hititlerle yaptıkları 16 yıllık savaşı sona erdiren Kadeş Antlaşması’nı imzaladılar. (M. Ö. 1280). Suriye topraklarının paylaşıldığı bu antlaşma, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu antlaşma diplomasi tarihinin başlangıcı sayılır.

Mısır’ın parlak dönemi M. Ö. 1200 tarihinden itibaren sona ermeye başladı. Bir süre sonra Mısır’ı Persler işgal etti. Ardından M. Ö. 332 ‘de Büyük İskender Mısır’a hakim oldu. Böylece İlk Çağ Mısır medeniyeti siyasal bakımdan büyük ölçüde sona ermiştir.

UYARI !!!

Mısır’da firavun adı verilen ilah-kralların sonsuz yetkiye sahip olmaları hukuk alanındaki gelişmeleri engellemiştir.

Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için ölülerin bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır. Bu mezarlardan en muhteşemleri firavunlar için yapılan piramitlerdir. Mısır sanatı dini ağırlıklıdır. Yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler ve Mısırlılarda mumyacılık milli sanat haline gelmiştir. Mumyacılık faaliyetleri insan vucudunun yakından tanınması ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.

Mısırlılar, M. Ö. 4. binin sonlarına doğru resim yazısı denilen hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Zamanla 24 harflik bir yazı sistemine dönüşen Mısır yazısı Finikelilerin alfabesine öncülük etmiştir. Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astronomi sahasında oldukça ilerlemişlerdir. Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısırlılar oluşturmuştur. Bu takvimi daha sonra Romalılar alıp geliştirmişlerdir.

Matematik, tıp, eczacılık, mimari ve kimya alanlarında ilerlemiş olan Mısırlılar “pi” sayısını bugünkü değerine çok yakın olarak hesaplamışlardır. Bu bilimsel gelişmelere rağmen hukuk gelişmemiştir. Bunun en önemli nedeni Mısır’ın siyasi ve dini yapısıdır.

Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu. Nil deltası ve vadisi en önemli tarım bölgesiydi. Ayrıca Mısır’da canlı bir ticaretin olduğu bilinmektedir. Mısırlılar Ön Asya ve Afrika ülkeleriyle ticaret yaparak önemli gelir sağlamışlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: Mısır Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

2 Yorumlar

  1. Okudum

  2. Gayet güzel,sağolun hocam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir