Yazının İcadı ve Önemi

Yazının İcadı ve Önemi Maddeler halinde kısa özet konumuza hoşgeldiniz.

Konu anlatımının sonunda video anlatım var. Bir bak istersen.

Yazının İcadı ve Önemi
Sümer Çivi Yazısı (Kil tablet)
  • Yazı ilk defa Mezopotamya uygarlılarından Sümerler tarafından kullanıldı.
  • Sümerler ürettikleri tarım ürünlerini Ziggurat adı verilen tapınaklarında saklarlardı. Depo olarak kullanılan zigguratlara getirilen ürünlerin miktarı ve çeşitliliği artınca tapınağa getirilen ürünleri unutmamak adına kaydetme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu durum yazının icadına sebep oldu.
  • Sümerler, çivi yazısını kil tabletler üzerine üçgen uçlu demir çubuklar ile yazıp, fırında pişirerek sağlamlaştırdılar.
  • Mısırlılar kendilerine özgü hiyeroglif adı verilen resim yazısı kullandılar.
  • Hiyeroglif yazısını papirüs adı verilen Nil nehrinin vadisinde yetişen bir bitkinin yapraklarına yazdılar.
  • Ticaret ile uğraşan Fenikeliler yazmayı kolaylaştırmak amacıyla tarihin bilinen ilk alfabesini oluşturdular.
  • 22 harften oluşan Fenike alfabesi İyonyalılar, Yunanlılar ve Romalılar zamanla geliştirdi.
  • Tapınak hesap defterlerini tutmak için icad olan yazı zamanla yönetim, ticaret, vergi, eğitim ve edebiyat alanlarında da kullanıldı.
  • Yazı zamanla bilgi aktarımının ve muhafazasının en önemli aracı oldu.
Yazının İcadı ve Önemi, Kadim Dünyada Bilimler (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

OKUMA TAVSİYESİ: Sümerler Hakkında Bilgi Madde Madde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir