Sümerler Hakkında Bilgi Madde Madde

Mezopotamya Uygarlığı’nın temelini atan Sümerler Hakkında Bilgi Madde Madde yazımıza hoşgeldiniz.

Konunun sonunda Sümerleri de anlattığımız Mezopotamya Medeniyetleri videosunu mutlaka izleyiniz.

  • Sümerler MÖ.4000 yıllarında Orta Asya’dan aşağı Mezopotamya’ya gelerek yerleştiler. Bölgedeki bataklıkları kurutarak tarıma açtılar.
  • Sümer dilinin Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olması birçok kelimenin Türkçedeki gibi benzerlik göstermesi bu kavmin Orta Asyalı olma tezini doğrulamaktadır.
  • Sümerler, site adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşadılar. Bu nedenle tarihleri boyunca merkeziyetçi bir yönetim kuramadılar.
  • Sümer Şehir devletlerinin (Ur, Uruk, Kiş, Nippur, Lagaş… vs) başında Patesi adı verilen Rahip Krallar yer alırdı,  bu durum Sümerlerin ’’Teokratik’’ bir yönetime sahip olduklarını gösterir.
  • Sümerler’in insanlık tarihine en büyük katkıları MÖ.3000’de çivi yazısını bularak tarihi devirleri başlatmalarıdır.
Sümer Çivi Yazısı örnek
Sümer Çivi Yazısı
  • Sümerler Ziggurat adı verilen yedi katlı tapınaklar inşa ettiler. Zigguratlar  birçok amaca hizmet ederdi. Bunların en üst katı rasathane olarak kullanılırdı,  bu da Sümerler’de astronominin gelişmesini sağladı.
UYARI
Sümerler MÖ.3000’de yazıyı bularak tarihi devirleri başlatmıştır.
Ziggurat (temsili)
Ziggurat
  • Sümerler astronominin gelişmesine bağlı olarak ay yılına dayalı takvimi ve güneş sistemine ait 5 gezegeni ve burçları buldular, ayrıca birim çemberin iç açılarının toplamını da 360* olarak hesapladılar.
  • Sümerler şehir devletlerinden Lagaş Sitesinin Kralı Urgakina isyan ederek Sümerlerdeki teokratik yapıyı bozmuş ve laik olan tarihin ilk yazılı kanunları hazırlanmıştır. Bu yasalarda cezalar fidye esasına dayalıydı. Cezaların karşılığı malla ödenirdi.(Bu durum Sümer yasalarının ılımlı olduğunu gösterir.)
  • Sümerler yazıyı bulmuş olmalarından dolayı edebi eserlerini de yazıya geçirdiler. Bunlar arasında Yaratılış Manzumesi, Gılgamış Destanı ve Tufan Menkıbesi gösterilebilir.
UYARI
Sümerler tüm bu etkinlikleriyle Mezopotamaya Medeniyet’inin temellerini attılar.
Kavram Haritası ile Mezopotamya Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

 TAVSİYE LİNK: Sümerler Hakkında Uzun Özet Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir