Sümerler Hakkında Uzun Özet Bilgi

SÜMERLER

Son araştırmalara göre Sümerlerin örf adet ve geleneklerine, kullandıkları dil yapısına ve aletlere bakılarak Orta Asya ‘dan göç etmiş oldukları tahmin edilmektedir. Sümerler birbirinden bağımsız birçok küçük şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. En önemli şehir Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan Sümerler devletçiklerin başında ‘’Patesi ‘’ denen krallar bulunmaktaydı.

Şehir devletleri arasında savaş eksik olmuyordu. Kuvvetli prensler yakınındaki diğer şehirlere de söz geçirerek büyük krallıklar kuruyordu. Bazen de dıştan gelen bir tehlikeye karşı prensler birleşiyor ve içlerinden en kuvvetlisini kral seçiyordu.

Mezopotamya’daki ilk medeniyet olan Sümerler, aynı zamanda tarihte bilinen ilk yazıyı da kullanmışlardır. M.Ö. 3000’lerde kullanılmaya başlanan yazı sayesinde kültür aktarımı kolaylaşmıştır.

Aşağı Mezopotamya’da bulunan Sümerlerin kralı Urugakina tarafından ilk yazılı kanunlar yapılmıştır.(M.Ö.2375) Bu kanunların cezalandırma yöntemi genel olarak ’’fidye’’ yani ‘’ bedel’’ sistemine dayalıydı.

Sümerlerin yazılı kanunlar yapmaları;

-Aynı suçları işleyenlere farklı cezalar verilmesini engellemiştir.

-Toplumda adaletin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.

-Hukuk anlayışının gelişmesini sağlamıştır.

Çok tanrılı dine inanan Sümerlerin kralları rahip kral olarak biliniyordu. Öncelikle dini amaçlı ‘’ziggurat’’ denen tapınaklar aynı zamanda rasathane ve soğuk hava deposu olarak kullanılmıştır. Zigguratlar kerpiçten yapıldıkları için aşınmalar nedeniyle günümüze kadar ulaşamamıştır. Sümerlerde her erkek asker sayılmakla beraber sistemli ve düzenli bir orduları olduğu söylenemez. Bu nedenle Mezopotamya’da ilk düzenli orduyu kuran Akadlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Bilimde ilerlemiş olan Sümerler dört işlem kullanmışlar ve dairenin alanını hesaplamayı başarmışlardır. Edebiyat alanında günümüze kadar ulaşan en önemli eserleri Yaradılış, Tufan ve Gılgamış destanlarıdır.

Akadlar tarafından yıkılan Sümerlerin kültürleri diğer Mezopotamya uygarlıkları tarafından devam ettirilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Sümerler Hakkında Bilgi Madde Madde


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir