Çin Uygarlığı Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

Hint ve Çin Medeniyeti (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

Çin Medeniyeti

  • Çin uygarlığı, Çin’in yerli halkı ile Orta Asya ve Hindistan’dan göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Çin’de kurulan devletlerin tarihleri M. Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla beraber, ilk yazılı belgeler M. Ö. 1500’lü yıllara aittir.
  • İlk çağlarda pusula, barut, matbaa, ipekten kağıt yapımı gibi birçok önemli buluş ilk kez Çin’de ortaya çıkmıştır. Bu durum Çinlilerin bilim ve teknik alanında ne kadar ilerlediklerini göstermektedir.
  • Çinliler M. Ö. 1500’lü yıllarda kendilerine özgü yazıyı kullanmaya başlamışlardır. Doğu dünyasının en eski yazısı sayesinde Orta Asya hakkında bilinen ilk yazılı bilgilere Çin kaynaklarından ulaşılabilmiştir.
  • Çin’de başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir. Ticaret için batıya açılma siyaseti izlenmiş, fakat yolları üzerinde Türklerin bulunması nedeniyle bu başarılamamıştır.
  • Türk-Çin mücadelesi yüzyıllar boyu devam etmiştir. İpek Yolu ve Orta Asya hakimiyeti bu mücadelelerin temel nedenidir. Çin’in devamlı batıya yönelmesi 751 Talas Savaşı’yla durdurulmuştur. Bu tarihten sonra Çin pasif bir politika izlemeye başlamıştır.
  • Din bakımından Konfiçyus, Lao-çe, Tao gibi düşünürler önemli etkiler bırakmıştır. Budizm, Hindistan’da çıkmasına rağmen Çin’de daha çok yayılmıştır.
  • Çinliler, Hun Türklerinin saldırılarına karşı Çin Seddi’ni yapmıştır. Buna rağmen akınları durduramayınca Türkleri, entrikalarla yıpratmaya çalışmışlardır. Askerlik bakımından Türklerden etkilenen Çin medeniyeti, doğuya göç eden Türklerin yerleşik hayata geçmesine katkıda bulunmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Çin Medeniyeti 9. Sınıf


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir