Çin Medeniyeti 9. Sınıf

9. sınıf tarih dersi konularından Çin Medeniyeti özetine hoşgeldiniz.

Çin Medeniyeti 9. Sınıf
Çin Seddi

Yazının sonunda Çin Medeniyeti konu anlatım videomuz var. Seyretmeyi unutma.

 • Çin medeniyeti, Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresinde oluşmuştur. Bu medeniyetin oluşumunda Türk, Moğol, Tunguz ve Tibet kültürlerinin etkisi vardır.
 • Çin bir biri arkasına geçen sülaleler tarafından idare edilir.
 • Tarımsal faaliyetlerinden dolayı Çin’de yaşayan toplumlar, yerleşik bir hayat sürmüşlerdir. Başlangıçta feodal bir yapıya sahip olan Çinliler MÖ. 2000’de ilk defa kendi merkezi imparatorluklarını kurdular.
 • İpek üretimi, ipekli kumaş dokumacılığı ve porselen yapımında oldukça ilerlemişler; bunun yanında mimari, heykeltıraşlık, resim, müzik ve oymacılık da yapmışlardı.
 • Ortaçağın en önemli ticaret yolu olarak kabul edilen İpek Yolu’nun da başlangıcı Çin’in başkenti Pekin’dir.

OKUMA TAVSİYESİ: İpek Yolunun Önemi Maddeler Halinde

 • Çin’in Orta Asya toplumlarıyla yaptığı mücadelenin temelinde de ticaret yolu üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi vardır.
 • Barut, pusula, kâğıt, matbaa ve mürekkep gibi buluşlar Çin medeniyetine aittir.
UYARI: Bu buluşlar 751 Talas Savaşı’yla İslam, Haçlı Seferi ile de Avrupa medeniyetine ulaşmıştır.
 • Çinliler Lao Çe (Tao), Konfüçyüs gibi düşünürlerin felsefi görüşlerini din olarak kabul etmişlerdir. Hindistan’da doğan Budizm de Çin’de yayılan dinler arasındadır.
 • Bu dinle Çin sanatı üzerinde oldukça etkili olmuştur, özellikle tapınak mimarisi Çin’de büyük gelişme kaydetmiştir.
 • Çinliler Orta Asya göçebe toplumlarının saldırıdan korunmak için 6400 km’lik Çin Seddi’ni yapmışlardır.
 • Orta Asya Türklerinin en yoğun ilişki kurduğu millet de Çinliler olmuştur. Ticaret, savaş gibi sebeplerden kaynaklanan her iki etkiletişimde her iki toplumun kültürel alanda birbirlerini etkiledikleri görülmüştür. Bu yüzden Orta Asya Türk tarihiyle ilgili en eski yazılı kaynaklara Çin’de rastlanmıştır.
Hint ve Çin Medeniyeti (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

OKUMA TAVSİYESİ: Çin Uygarlığı Konu Anlatımı

OKUMA TAVSİYESİ: Çin Uygarlığı Hakkında Bilgi Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir