Pers İmparatorluğu Maddeler Halinde

Pers İmparatorluğu

M.Ö. 555’de Medleri yıkan Persler İran’a ve tüm Orta Doğuya hâkim olmuşlardır. Perslerin en geniş sınırları doğuda Hindistan’daki İndus nehrinden batıda Tuna’ya, kuzeyde Karadeniz’e güneyde Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kadar uzanmıştır.

Persler M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuşlar ve 200 yıl kadar Anadolu’da kalmışlardır. Anadolu’ya hâkim olan Persler;

  • Hititlerden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmını tek yönetim altında birleştirmişlerdir.
  • Anadolu’da istikrar ve güvenliği sağlayarak ticaretin gelişmesine yardımcı olmuşlardır.
  • Anadolu’yu satraplık adı verilen eyaletlere ayırarak yönetmişlerdir.
  • Kültürel yönden Anadolu’da fazla etkili olamamışlardır. Bu durum Anadolu’da yüksek bir uygarlığın kurulduğunu göstermektedir.

Pers İmparatorluğu, M.Ö. 334’te Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yıkılmış ve Anadolu’da Helenestik Medeniyet Dönemi başlamıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: İran Medeniyeti Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir