Tag Archives: satraplık

Pers İmparatorluğu Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

Pers İmparatorluğu M.Ö. 555’de Medleri yıkan Persler İran’a ve tüm Orta Doğuya hâkim olmuşlardır. Perslerin en geniş sınırları doğuda Hindistan’daki İndus nehrinden batıda Tuna’ya, kuzeyde Karadeniz’e güneyde Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kadar uzanmıştır. Persler M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuşlar ve 200 yıl kadar Anadolu’da kalmışlardır. Anadolu’ya hâkim olan Persler; Hititlerden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmını tek yönetim …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Yandaki haritayı inceleyerek Pers uygarlığının sınırlarının nerelere kadar genişlediğini belirleyiniz. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin hangi uygarlıklarla ilişki kurmasına neden olmuştur? Açıklayınız. Pers İmparatorluğu’nun sınırları Batıda Balkanlara, Doğuda Hindistan’a, güneyde Arabistan’a, kuzeyde Kafkaslara ulaşmıştır. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin Anadolu, Yunan, Mısır, Hint, Fenike uygarlıkları ile ilişki kurmasına neden olmuştur. Pers krallarının, yönetimde satraplık sistemini uygulamalarının amaçları neler olabilir? Haritada görüldüğü üzere …

Devamını Oku

İran Uygarlığı Özet

pers imp

İran Uygarlığı’nın temsilcileri Med ve Persler bu kavimleri oluşturur. 7. yy.da kurulan Med Devleti’ne MÖ. 550’de Persler son verdi. Ön Asya ticaretine kısa sürede hakim olan Persler sınırlarını Balkanlara kadar genişletti. Pers Devleti’ne M.Ö 330′da Makedonya Kralı Büyük İskender son verdi. Persler’de ülke I. Darius döneminden itibaren sartaplığa (illere, eyaletlere) ayrılmış ve her ile satrap adında bir askeri vali atanmıştır. …

Devamını Oku

Pers İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Lise 1 tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi kapsamında yer alan İran Uygarlığı konusu içinde yer alan Pers İmparatorluğu konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. İran Uygarlığı Pers İmparatorluğu Başkenti Ekbatan’a Medlere karşın ayaklanan Persler İran’da idareyi ele geçirdiler (MÖ 550). Pers Devleti’nin kurucusu II. Kiros’tur. II. Kiros zamanında Pers imparatorluğu, Batıda Ege kıyılarına, doğuda Hindistan’a, güneyde de Mezopotamya’ya kadar …

Devamını Oku