Anadolu Uygarlıklarında Din ve İnanış

Anadolu Uygarlıklarında Din ve İnanış

İlk Çağ’da Türkiye’de çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. Bu nedenle Anadolu için “Bin Tanrı İli” denilmiştir. Anadolu’nun batısında kurulan medeniyetler Yunan tanrılarından, doğuda kurulan medeniyetler ise, Mezopotamya tanrılarından etkilenmişlerdir. Bu durum, Türkiye’nin coğrafi konumundan doğan tabii bir sonuçtur.

Anadolu’da yapılan kazılar sonucunda kral mezarlarından pek çok değerli eşya çıkarılmıştır. Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlar, mezarlara ölünün değerli eşyalarını koymuşlardır. Bu durum Türkiye’de öldükten sonra hayatın devam ettiğine dair inancın yaygın olduğunu göstermektedir.

UYARI

İlk Çağlarda insanların uğraş alanlarındaki gelişmeler inançları üzerinde etkili olmuştur. Örneğin; tarım faaliyetlerine önem veren Frigyalıların en büyük tanrı olarak toprak ve bereket tanrıçası Kibele’yi kabul etmeleri gibi.

Anadolu’ da şehirler genellikle tapınaklar çevresinde kurulmuştur. Bu durum, Anadolu’da dine verilen önemi ortaya koymaktadır. Anadolu’daki dini inancı, Mısır’dan ayıran en önemli özellik, kralların tanrı-kral yetkisini almamasıdır.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir