İskender İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar kapsamında yer alan İskender İmparatorluğu konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

İskender İmparatorluğu

Makedonya Kralı II. Filip Yunanistan’ı işgal edip Yunan kent Devletleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak Helen Birliğini kurdu. Yapacağı Asya seferinin hazırlıklarını sürdürürken öldürüldü (MÖ 336). Yerine geçen İskender babasının Asya Seferi projesini gerçekleştirmek amaçlı MÖ 334 ilkbaharında Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçti. Anadolu’da Persler’i birden çok defa yendikten ardından Suriye ve Mısır’ı işgal etti. İran’daki Pers Devleti’ni yıkarak Hindistan’a civarı ilerledi. Buradan geriye dönüp Arabistan’ın fethine hazırlanırken MÖ 323 senesinde Babil’de vefat etti . Onun anlık ölümü ile imparatorluğu generalleri aralarında paylaşıldı ve yepyeni devletler meydana çıktı.
Büyük İskender İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan devletler;
– Mısır’da Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30),
– Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a uzanan topraklarda Selevkoslar Krallığı (MÖ 321-64),
– Makedonya’da Antigonitler Krallığı‘dır (MÖ 279-168).
Selevkoslar Krallığı yıkılınca yerine; Bitinya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Bergama Krallığı ve Pontus Krallığı kuruldu. Bergama Krallığı, devrinin bilim ve sanatının doruğuna çıkmıştır. Zeus tapınağı yakınında, Asklepion Sağlık Merkezi ve 200.000 cilt kitap bulunduran kütüphanesi ile mühim sıhhat ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Parşömen kâğıdının icadı ve üretimi de Bergama’ya aittir. (Parşömen adı Bergama-Pergamon’dan gelmektedir.) Arşimed ve öklid benzeri bilim insanları bu devirde yetişmişlerdir. Anadoluda meydana gelen bu medeniyet daha sonraki dönemlerde Roma’nın kültür ve sanatını etkilemiştir. Bu krallıklar bir zaman ardından Roma egemenliğine girmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

3 Yorumlar

  1. çok güzel bir site adamsın lan site yönetimi

  2. Ben bir gerizekalıyım. Yukarıda anlatılanları anlamayacak kadar.

  3. I’m impressed! You’ve managed the almost imloissbpe.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir