12 Levha Kanunlarının Özellikleri Maddeler Halinde

  • Roma İmparatorluğu döneminde yapılmıştır. Roma uygarlığının dünya medeniyetine en önemli katkılarından biridir.
  • Patrici – pleb mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
  • MÖ 450 yılında yazılmaya başlanmış, 2 yılda tamamlanmış ve Roma’nın en büyük meydanına asılmıştır.
  • 12 levhaya yazıldığından bu isimle anılır.
  • Bugünkü Avrupa hukukunun temeli kabul edilir.
  • “Aile hukuku”, “veraset hakkı”, “dava hakkı”, “borç ve ceza kanunu”na dair hükümler vardı.

12 Levha Kanunlarının Özellikleri Maddeler Halinde kısaca anlattık. Şimdi bir test sorusu ve ardından 12 Levha Kanunları ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddesini karşılaştıralım.

Roma uygarlığının günümüz uygarlıklarına katkıları hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

12 Levha Kanunları ile ilgili test sorusu

12 Levha Kanunları
• Bir kimse, kendisine borçlu olan kişiyi hâkim (majistra) önüne
götürürse ve borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere
riâyet ederek ona el koyar, evine götürür ve zincire vurur.
Muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle
olarak satabilir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
• Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurula-maz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
• Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.


Gelen Aramalar:

12 levha kanunları

Tavsiye Konular

Coğrafi Ad Olarak Türkiye

coğrafi ad olarak türkiye hangi kaynaklarda ve hangi bölgeler için kullanılmıştır türkiye coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir