Orta Çağ’da Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağ’da Ordu konu anlatımı ile sizlerleyiz.

Medeniyetlerin, askerî teşkilatlanmaya ihtiyaç duymalarının sebepleri neler olabilir?

Varlıklarını devam ettirebilmek, savaşlarda başarılı olabilmek, huzuru ve düzeni sağlayabilmek, yeni topraklar ve kaynaklar ele geçirebilmek amacıyla askeri teşkilatlanmaya ihtiyaç duymuşlardır.

Orta Çağ'da Ordu
Orta Çağ’da Ordu – Şövalye

Orta Çağ’da Avrupa’da kralların şövalyeleri vardı. Krallar şövalyelere belli ölçüde toprak bağışladılar. Sonraki dönemlerde şövalyeler kralların sözünü dinlememeye başlamıştır. Siyasi birliğin ve disiplinin olmayışı uzun süreli seferleri engellemiştir.

Türk ve Moğol ordusunun esas unsuru atlı askerlerdi. En önemli özelliği disiplin ve Mete Han tarafından oluşturulan onlu sistemdi.

İlk Türk Devletlerinde Ordu Kısa Özet için tıklayınız.

Bizans ordusu merkez kuvvetler, eyalet askerleri, tâbi devletlerin gönderdiği kuvvetler ve ücretli askerlerden oluşmuştur. 11. yüzyılın 2. yarısından itibaren ücretli askerler Bizans ordusunun temelini oluşturmaya başlamılardır. (İngiliz, Frank, Norman, Bulgar, Gürcü, Peçenek, Kıpçak, Uz gibi ücretli askerler görev almıştır.)

Sasani ordusunda; bağlı kavimlerin ve devletlerin gönderdikleri birlikler, ücretli askerler ve savaş esirleri yer almıştır.

Savaşların gidişatını değiştirecek olan ateşli silahlar 1331’den sonra kullanılmaya başlanmıştır. Devletler maaşlı ve düzenli ordular kurmaya başlamışlardır. Böylece Avrupa’da askerlik mesleği ortaya çıkmıştır. Avrupa ordula-rında piyadeleri en etkili kullanan devletler, İngiltere ve Osmanlı Devleti olmuştur. (yeniçeri)

Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir Yorum

  1. teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir