Hititlerin Özellikleri Maddeler Halinde

 • Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya geldikleri varsayılan Hititler, Hattuşaş (Boğazköy) merkezli olarak Kızıl Irmak yayı içinde MÖ. 1800’de kuruldular. Hitit tarihi üç bölümde incelenir.      
 1. Eski Hitit Krallık Dönemi
 2. Yeni Hitit İmparatorluk Dönemi
 3. Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemi
 • Hititler en güçlü dönemini, Yeni Hitit Döneminde yaşadılar, bu dönemde Anadolu’daki çeşitli krallıklar hakimiyet altına alındı.

Hititlerin Kültür ve Medeniyeti

 • Hitit devlet yönetiminde Kralın yanında Pankuş adı verilen bir meclis görev yapmıştı. Pankuş meclisini kralın yetkisini sınırladığı da görülürdü.
 • Hititlerde önceleri feodal bir devlet düzeni hakimdi, bu düzen zamanla değişmiş ve ülke merkezden gönderilen valilerce yönetilmiştir.  
Hititlerin özellikleri 5. sınıf
UYARI: Bu uygulamanın amacı merkezi yönetimi güçlendirmektir. 
 • Hititlerde kraldan sonra gelen en yetkili kişi Tavananna adı verilen ana kraliçe’dir. Tavananna’nın kralın yerine vekalet etme ve Pankuş meclisine başkanlık yapma gibi bir takın yetkileri görülmekteydi, bu da kraliçenin yönetime katıldığının göstergesidir.
 • Hititler kendilerine özgü hiyeroglif yazısının yanında çivi yazısını da kullandılar. Hitit kralları tanrılarına hesap verme düşüncesiyle “ANAL” adı verilen yıllıklar yazdılar. Anallarda krallar, zaferleriyle birlikte yenilgilerden de bahsetmişlerdi, bu durum analların tarafsız olduğu ve doğru bilgiler içerdiğini gösterir.
 • Kral Telepinuş çıkardığı bir yasayla krala kendisinden sonra gelecek olan kişiyi seçme yetkisi tanımıştır.
UYARI: Kral Telepinuş’un buradaki amacı taht kavgalarına engel olmak ve ülke bütünlüğünü korumaktır.
 • Hititler çok tanrılı bır dine inanırlardı, ayrıca Ön Asya toplumlarının tanrılarını da kutsal sayarlardı, bu yüzden İlkçağ’da Hitit ülkesine “ Bin Tanrı İli’de” denirdi.
UYARI: Hitit yasaları medeni kanunun ilk örnekleri olarak da kabul edilir.
 • Hititler, aile ve miras hukukunu düzenleyen, fidye esasına dayalı yaslar yaptılar. Bu yasalarda kölelere de mülkiyet hakkı tanıdılar.
 • Hitit sanatının en önemli eserleri; İvriz ve Yazılıkaya kabartmalarıdır.
 • Hititler MÖ. 1200’de batıdan gelen deniz kavimlerince yıkıldılar, varlıklarını ise MÖ. 700’e kadar sürdürdüler.

OKUMA TAVSİYESİ: Hititler Hakkında Bilgi Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir