Hattiler (MÖ. 2500- 1700)

  • MÖ. 2500-MÖ 1700 yılları arasında Anadolu’da büyük bir uygarlık oluşturmuş olan Hattiler hakkında elde edilen bilgiler oldukça kısıtlıdır.
  • Hattiler’in, göçler sonunda Anadolu’ya geldikleri tahmin edilmektedir. Yapılan alıştırmalar Hititlerin kültür ve inanç bakımından Hattilerde oldukça etkilendiklerini ortaya koymuştur.
  • Hatti kültürüne ait en önemli eserler Alacahöyük’te bulunmuştur.
  • 1935’te Atatürk’ ün himayesinde başlayan kazılar sonucu bugünü Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen güneş kursları, altın kupalar, heykelcikler gibi birçok eser ortaya çıkarılmıştır.
  • Hattilere ait süsleme ve bezeme şekillerinin Anadolu’nun birçok yerinde görülmesi bu uygarlığın ne kadar yayılmış olduğunu göstermektedir.
  • Hatti halkı, hayvan biçimli tanrı kültürünü geliştirmiştir. Bu kültürde, özellikle de boğa önemli bir simge olmuştur.
  • Hattiler Hititlerle kaynaşmış, Hatti kültürü, Hitit kültürü içinde yaşamaya devam etmiştir.

Harita Kaynağı: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moyen_Orient_1600_aC-pt.svg


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir