İyonlar Hakkında Bilgi

İyonlar Hakkında Bilgi
İyonlar – Celsus Kütüphanesi
 • Mora Yarımadası’nda yaşayan Akalar, Dorların istilasına maruz kalınca Batı Anadolu’da İzmir ve çevresine gelerek Milet, Efes, Foça gibi şehir devletlerini kurdular.
 • İyon şehir devletlerinde siyasi yapı önce Krallık, sonra oligarşi ve en sonunda da Demokratik yönetimler şeklinde yaşandı.
 • İyon şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu, ancak buna rağmen kültürel birlik sağlandı.
 • İyon şehir devletleri deniz ticareti ve kolonicilikle uğraştılar.
 • İyonya, İlkçağın en önemli kültür ve bilim merkezlerinden biriydi, İyonya’nın bilim ve kültür merkezi olarak gelişmesini sağlayan başlıca nedenler şunlardır;
 1. Şehir devletlerinde serbest düşünce ortamının bulunması.
 2. Ekonomik refahın yüksek olması.
 3. İyonya’nın, Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktası olması.
 • Fenike alfabesini kullanan İyonlarda pozitif bilimlerle uğraşan Tales, Pisagor ve Hipokrat gibi bilim adamları da yetişti.
 • İyonlar çok tanrılı bir dini inanca sahiplerdi. Tanrılarını insan gibi düşünürlerdi, tanrılarını insanlardan ayıran özellikleri ise onların ölümsüz olmalarıydı.
 • İyonlar heykeltıraşlıkta ilerlediler, en önemli eserleri ise ARTEMİS TAPINAĞI’DIR. Bu yönleriyle Yunan medeniyetinden etkilendiler.
 • İyonlar, Perslerin Batı Anadolu’yu istilası sonucu yıkıldılar.
ÖNEMLİ NOT: İyonya’da Matemetikte; Pisagor-Thales Tıpta ; Hipokrat Tarihte; Heredot Edebiyatta; Hemeros (İlyada Odesa) Felsefe’de; Diyojen gibi alimler vardır.  
ÖNEMLİ NOT: İyon şehir devletlerine polis denirdi.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir