İyonlar Hakkında Bilgi

İyonlar – Celsus Kütüphanesi
 • Mora Yarımadası’nda yaşayan Akalar, Dorların istilasına maruz kalınca Batı Anadolu’da İzmir ve çevresine gelerek Milet, Efes, Foça gibi şehir devletlerini kurdular.
 • İyon şehir devletlerinde siyasi yapı önce Krallık, sonra oligarşi ve en sonunda da Demokratik yönetimler şeklinde yaşandı.
 • İyon şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu, ancak buna rağmen kültürel birlik sağlandı.
 • İyon şehir devletleri deniz ticareti ve kolonicilikle uğraştılar.
 • İyonya, İlkçağın en önemli kültür ve bilim merkezlerinden biriydi, İyonya’nın bilim ve kültür merkezi olarak gelişmesini sağlayan başlıca nedenler şunlardır;
 1. Şehir devletlerinde serbest düşünce ortamının bulunması.
 2. Ekonomik refahın yüksek olması.
 3. İyonya’nın, Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktası olması.
 • Fenike alfabesini kullanan İyonlarda pozitif bilimlerle uğraşan Tales, Pisagor ve Hipokrat gibi bilim adamları da yetişti.
 • İyonlar çok tanrılı bir dini inanca sahiplerdi. Tanrılarını insan gibi düşünürlerdi, tanrılarını insanlardan ayıran özellikleri ise onların ölümsüz olmalarıydı.
 • İyonlar heykeltıraşlıkta ilerlediler, en önemli eserleri ise ARTEMİS TAPINAĞI’DIR. Bu yönleriyle Yunan medeniyetinden etkilendiler.
 • İyonlar, Perslerin Batı Anadolu’yu istilası sonucu yıkıldılar.
ÖNEMLİ NOT: İyonya’da Matemetikte; Pisagor-Thales Tıpta ; Hipokrat Tarihte; Heredot Edebiyatta; Hemeros (İlyada Odesa) Felsefe’de; Diyojen gibi alimler vardır.  
ÖNEMLİ NOT: İyon şehir devletlerine polis denirdi.


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir