İbranilerin Özellikleri

  • Sami ırkından olan İbraniler, bu günkü Filistin toprakları üzerinde devletlerini kurdular. Hz. Davut, Hz. Süleyman peygamber olan hükümdarlarındandır.
Hz. Davud’un Yıldızı
  • Tarihte tek tanrılı inanışa sahip olan ilk toplum İbranilerdir; Hz. Musa tarafından tebliğ edilen bu dini millileştirdiler (Musevilik).    
UYARI: İbranilerin dinlerini millileştirmeleri bu dinin Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi yayılmasını önlemiştir.
  • İbraniler Romalılar döneminde Kudüs’ten kovuldular. Yahudilerin dünyaya yayılmasında bu olay etkili oldu.

OKUMA TAVSİYESİ: İlk Çağda Göçler

  • Yahudiler bir arada yaşamamış olmalarına rağmen milli benliklerini kaybetmeyerek, günümüze kadar varlıklarını sürdürdüler.
  • Yahudiler, 1948’de Birleşmiş Milletler Örgütü’nün desteğiyle, bu günkü bağımsız İsrail Devleti’ni kurdular.
  • İbraniler, Fenike alfabesini de kullandılar.
  • İbranilerden günümüze kalan en önemli eser ise Mescid-i Aksa olarak bilinen Süleyman Tapınağı’dır.

OKUMA TAVSİYESİ: İbraniler Hakkında Kısa Bilgi


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir