İbranilerin Özellikleri

  • Sami ırkından olan İbraniler, bu günkü Filistin toprakları üzerinde devletlerini kurdular. Hz. Davut, Hz. Süleyman peygamber olan hükümdarlarındandır.
İbranilerin Özellikleri
Hz. Davud’un Yıldızı
  • Tarihte tek tanrılı inanışa sahip olan ilk toplum İbranilerdir; Hz. Musa tarafından tebliğ edilen bu dini millileştirdiler (Musevilik).    
UYARI: İbranilerin dinlerini millileştirmeleri bu dinin Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi yayılmasını önlemiştir.
  • İbraniler Romalılar döneminde Kudüs’ten kovuldular. Yahudilerin dünyaya yayılmasında bu olay etkili oldu.

OKUMA TAVSİYESİ: İlk Çağda Göçler

  • Yahudiler bir arada yaşamamış olmalarına rağmen milli benliklerini kaybetmeyerek, günümüze kadar varlıklarını sürdürdüler.
  • Yahudiler, 1948’de Birleşmiş Milletler Örgütü’nün desteğiyle, bu günkü bağımsız İsrail Devleti’ni kurdular.
  • İbraniler, Fenike alfabesini de kullandılar.
  • İbranilerden günümüze kalan en önemli eser ise Mescid-i Aksa olarak bilinen Süleyman Tapınağı’dır.

OKUMA TAVSİYESİ: İbraniler Hakkında Kısa Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir