Hititler Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

Anadolu Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

HİTİTLER

 • Mezopotamya uygarlığı ile doğrudan ilişki kurmuşlardır.
  Not: Bu durum ileri uygarlık olan Mezopotamya’daki gelişmelerin Anadolu’ya taşınmasında önemli rol oynamıştır.
 • Hititler ile Mısırlılar arasında Kuzey Suriye için Kadeş Savaşı yapılmıştır. Savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.

Not: Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu durum iki devletinde yazıyı kullandıklarının göstergesidir.
Not: Bu antlaşmada Hitit kraliçesinin de imzası yer almıştır. Bu durum Hititlerde kraliçenin devlet işlerinde söz sahibi olduğunu göstermektedir.

 • Hitit krallığı ilk dönemlerde küçük beyliklerin birleşmesinden oluşan feodal bir devletti. Yeni krallık döneminde feodal beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler gönderilmiştir.
  Not: Valilerin gönderilmesi merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir.
 • Hititlerde kral başkomutan, başyargıç ve başrahipti.

Not: Hitit kralı bütün güçleri tek elinde toplayarak merkezi otoritesini güçlendirmiştir.

 • Kralın yanında Pankuş Meclisi de yönetimde söz sahibiydi.

Not: Kralın yanında bir meclisin bulunması Meşruti bir yönetimin varlığını kanıtlamaktadır.

 • Krallık babadan oğlu geçiyordu. Bu durum saltanat sisteminin benimsendiğine kanıt olarak gösterilebilir.
 • Kraldan sonra devlet yönetiminde en yetkili kişi Tavananna denilen kraliçeydi.
 • Çok tanrılı bir inanışları vardı. Her şehrin bir tanrısı vardı. Komşu ülkelerinde tanrılarına taparlardı. Bu dönemde Anadolu’ya Bin Tanrı İli denmiştir.
 • Hitit hukuk sistemi Sümer kanunlarından etkilenerek hazırlanmıştır. Sümerlerde olduğu gibi Hititlerde de mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır.

Not: Bu durum kişilerin servet biriktirmesine olanak sağlamıştır.

 • Hititler aile hukukuna ve ceza hukukuna büyük önem vermişler, yaptıkları medeni kanunla evliliği resmi sözleşme haline getirmişlerdir.

Not: Bu durum toplumda fertlerin güvenliğini artırmıştır.

 • Ceza hukukunda fidye yöntemi uygulanmıştır. Ölüm cezası yalnızca büyük suçlar için konulmuştur. En ağır suç devlete başkaldırmaktı ve ölümle cezalandırılıyordu.

Not: Hititlerde devlete isyan edenlere ölüm cezası verilmesi, devletin bütünlüğünü korumaya önem verdiklerini gösterir.

 • Hititlerde toplum sınıflara ayrılmıştır.

Not: Bu ayrım toplumda eşitsizlik olduğunu gösterir.

 • Sosyal tabakanın en altında yer alan kölelerin mülkiyet hakları vardı. Hatta başlık parasını ödeyerek soylu bir kadınla evlenebiliyorlardı. Bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebiliyorlardı.

Not: Bu durum statünün ekonomik duruma göre belirlendiğini ve sınıflar arasında geçiş olduğunu gösterir.

 • Hitit ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Anadolu’da tımar sistemini ilk Hititler uygulamışlardır.
 • Çivi yazısını kullanmışlardır.
 • Hititler her yılın önemli olaylarını kaydederek tarih yazıcılığına katkıda bulunmuşlardır. Anal adı verilen yıllıklara Hitit krallarının başları kadar yenilgileri de yazılmıştır. Olaylar tanrılara hesap verme inancıyla yazıldığı için doğru olarak kaleme alınmıştır.

Not: Bu durum Hititlerin tarafsız bir tarih anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.

OKUMA TAVSİYESİ: Hititlerin Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir Yorum

 1. biraz fazla değil mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir