Kutsal İttifak Savaşları Kısaca (Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı)

2. Viya Kuşatması sonrası başlayan 1683-1699 tarihleri arasında 16 yıl süren Kutsal İttifak Savaşları Kısaca konumuza hoşgeldiniz.

TAVSİYE LİNK: 2. Viyana Kuşatması Özet

Kutsal İttifakın Kurulma Nedenleri (Kutsal İttifakın Amacı)

  • Papa’nın kışkırtması
  • Osmanlı’yı Avrupa’dan atma isteği
  • 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı’nın başarısızlığının verdiği cesaret.

Kutsal İttifak Devletleri

Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya ve Malta

Kutsal İttifak Savaşlarının Gelişimi

Kutsal İttifak Savaşları esnasında Rusya Azak Kalesi’ni, Venedik Mora’yı ele geçirdi. Osmanlı orduları 1691’de Salankamen’de 1697’de Zenta’da mağlup oldu.

Kutsal İttifak Savaşları Kısaca (Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı)
Salankamen Savaşı (Temsili)

Kutsal İttifak Savaşlarını Osmanlı’nın Kaybetme Sebebi

  • Aynı anda birden fazla devlet ile savaşılması
  • Sık sık padişah ve devlet adamı değişmesi
  • Osmanlı ordusunda ki bozulmalar.
  • Avrupa ordularında ki gelişmeler.

Kutsal İttifak Savaşlarının Sonuçları

İngiltere aracılığı ile Kutsal İttifak Devletleri ile Karlofça Antlaşması yapıldı.

TAVSİYE LİNK: Karlofça Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi


] }

Tavsiye Konular

Osmanlının 17. Yüzyılda Yaptığı dığı Antlaşmalar

Osmanlının 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar ve Özellikleri

Osmanlının 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar Osmanlının 17. yüzyılda ilişki kurduğu devletler Venedik, Avusturya, Rusya, İran …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir