2. Viyana Kuşatması Özet

2. Viyana Kuşatması, 1683 yılında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa döneminde gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan kuşatmadır. Viyana Bozgunu olarakta bilinir.

DİKKAAATTTT: En sondaki videoda 2. Viyana Kuşatması’nın sebepleri nelerdir? Başarısız olunma sebepleri nelerdir? sorularına cevap bulabilirsin.

Bu konu 11. sınıf tarih dersi müfredatı dahilinde olup, KPSS hazırlığı yapanların dikkat etmesi gerekir.

Kuşatmanın Başlangıç Tarihi14 Temmuz 1683
Muharebe Tarihi12 Eylül 1683
Kuşatmayı gerçekleştiren sadrazamMerzifonlu Kara Mustafa Paşa
Kuşatması hangi padişah zamanında yapılmıştır? IV. Mehmet

İçindekiler

2. Viyana Kuşatmasının Sebepleri

 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın genişleme siyaseti
 • Protestan Macar Tökeli İmre’nin Osmanlı’dan yardım istemesi

Kuşatmanın sebepleri yukarıdaki iki maddeyle özetlenebilir. Bu sebeplerin yanında Osmanlı’nın Habsburglarla mücadelesi ve onlara büyük bir darbe vurma isteği de etmendir. Macarlara yardım edilmesinin temel sebebi de Habsburglarla yaşanan rekabettir.

EK BİLGİ: Osmanlı için Beç (Viyana) Kızıl Elma’dır. Bu da kuşatma sebeplerindendir aslında. Kızıl Elma da ne Hocam diyorsan buyur. KIZILELMA

2. Viyana Kuşatması Özet
2. Viyana Kuşatması Özet

2. Viyana Kuşatmasının Başarısız Olmasının Sebepleri

Orta Avrupa’nın en güçlü devleti olmak isteyen Avusturya Vasvar’la sağlanan barış ortamını Macarlara baskı yaparak bozdu. Protestan mezhebine mensup Macarlar, Tökeli İmre liderliğinde Osmanlı Devleti’nden yardım istediler. Veziriazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, padişahı da razı ederek sefere çıktı. Osmanlı Ordusu Viyana’yı 2. defa kuşattı (1683).
Osmanlı silahlı gücüne Eflak, Kırım , Erdel ve Boğdan beylikleri de katıldı. Avusturya Arşidükü I. Leopold, iç kesimlere çekilerek Avrupa’dan yardım talep etti

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 14 Temmuz 1683’te Beç’i kuşattı. 60 gün boyunca Viyana’ya 18 büyük yürüyüş yapıldı. Lakin Merzifonlu asıl büyük yürüyüşü sürekli erteledi. Şehrin kendi isteğiyle teslim olmasını bekledi. Böylece şehrin yağmalanmasını engelleyecekti.

Zamanı dikkate almadan kuşatmaya devam eden Merzifonlu ve Osmanlı ordusu Leh Kralı Jan Sobieski’nin Viyana’nın yardımına gelmesi ile iki ateş arasında kaldı ve bozguna uğradı.

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa geriye çekilerek öncesinde Budin’e, daha daha sonra Belgrat’a geldi. Belgrat’ta padişahın buyruğuyla idam edildi.

Gelin biz 2. Viyana Kuşatmasının başarısız olma nedenleri maddeler halinde yazalım.

 • Bazı komutanların tam destek vermemesi (Kırım Hanı’nın yardıma gelen Leh birliklerini durdurmaması/durduramaması)
 • Osmanlı ordusunun lojistik sorunları (Zahire kıtlığı)
 • Hafif topların götürülmesi
 • Viyana’nın dört taraftan kuşatılamayacak kadar büyük olması
 • Osmanlı ordusunun disiplin sorunları
 • Lehistan Kralı’nın beklenenden erken gelmesi
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın şehirin teslim olmasını beklemesi

2. Viyana Kuşatması’nın Sonuçları

 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi.
 • Bu başarısızlık Avrupa gözündeki yenilmez Osmanlı fikrini yıktı.
 • Osmanlı’ya karşı Papa’nın kışkırtması ile Kutsal İttifak kuruldu.
 • Kutsal İttifak ile Osmanlı arasında başlayan savaşlar 1699 Karlofça Antlaşması ile sona erdi.
 • Osmanlı Devleti için geri çekilme süreci başladı.
 • Viyana Bozgunu ile başlayan Türklerin geri çekilmesi Sakarya Meydan Muharebesi’ne kadar devam edecektir.

TAVSİYE LİNK: Kutsal İttifak Savaşları Kısaca (Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı)

TAVSİYE LİNK: Karlofça Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

2. Viyana Kuşatması Özeti 22:53 de

] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliği

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir