Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddelerinin Yorumu

Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddelerinin Yorumu

> Kırım’a bağımsızlık verilecek; ancak bölge halkı Halifelik yoluyla Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak

Bundaki amaç bölge halkı ile kültürel bağları devam ettirmektir.

İlk defa halkı müslüman olan bir toprak parçası elimizden çıkmıştır.

Osmanlı ilk defa halifeliğin gücünden faydalanmaya çalışmıştır.

> Ruslar Karadeniz’de donanma bulundurabilecek
> Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçe­bilecek

Karadeniz bir Türk gölü olma özelliğini kaybettiği gibi Rusya, ilk kez Boğazları geçerek Akdeniz’e ulaşma im­kanı elde etmiştir.

> Ruslar da İngiliz ve Fransızların yararlandığı kapi­tülasyonlardan yararlanacak

Ruslara ilk defa kapitülasyonlar verildi.

> Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ortodoksları ko­ruma hakkı Ruslara verilecek

Kendi egemenliğindeki bir halkın koruma hakkının Ruslara bırakılması, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma anlamına gelmektedir.

> Ruslar, İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek Balkanlarda uygun gördükleri yerlere konsolos­luklar açabilecek

1789 Fransız ihtilali sonrasında Balkanlarda görülen azınlık ayaklanmalannda açılan bu konsoloslukların çalışmaları önemli yer tutmuştur.

> Ruslar, işgal ettikleri Eflâk ve Ege Adaları’nı boşal­tacak

Rusya, bu maddeye karşılık kendileriyle birlikte hareket eden buradaki halkın, affedilmesini ve bir süre vergi alınmamasını kabul ettirmiştir.

> Karadeniz kıyılarında bazı yerler (Kılburun, Kerç) Ruslara bırakılacak
> Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek

Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödedi.

Karlofça Antlaşmasından sonra en ağır antlaşma olan Küçük Kaynarca ile ilk kez bir Müslüman Türk toprağı olan Kınm elden çıkmıştır. Osmanlı Devleti ilk kez sa­vaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.


] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliği

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir