1736-1739 Osmanlı Rusya-Avusturya Savaşları ve Belgrad Antlaşması

İçindekiler

1736-1739 Osmanlı Rusya-Avusturya Savaşları

1736-1739 Osmanlı Rusya-Avusturya Savaşlarının Nedenleri:

  • Rusya ile Avusturya’nın, Osmanlı topraklarını paylaşmak için anlaşmaları
  • Rusya’nın, Kırım ve Kafkasya’yı alarak Karadeniz’e inmek istemesi
  • Rusların, Osmanlı uyruğundaki Ortodoksları ege­menliği altına alma düşüncesi
  • Rusların, İran savaşları sırasında Osmanlı ordusu­na yardıma gelen Kırım ordusunun Kabartay Böl­gesinden geçmesine izin vermemesi
  • Rusya’nın, Lehistan iç işlerine karışması, Lehis­tan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
  • Avusturya’nın Sırbistan, Belgrat ve Bosna’ya yer­leşmek istemesi

Ruslar, Azak Kalesi’ni alıp Kırım’a girdiler. Diğer yan­dan Balkanlarda da Avusturya’ya karşı savaşlar baş­ladı. Osmanlı Devleti iki cephede de savaşa girmesine rağmen bu savaşlarda başarılı olmuştur. Fransa’nın aracılığıyla Avusturya ve Rusya ile Belgrat Antlaşması yapıldı.

Bu başarıda Birinci Mahmut ve Humbaracı Ahmet Pa­şa’nın (Kont Dö Boneval) askeri alanda yaptığı ıslâhat­lar etkili olmuştur.

Avusturya ile Yapılan Belgrat Antlaşması (1739)

> Avusturya’nın Pasarofça Antlaşması ile aldığı Te maşvar dışında kalan bütün yerler Osmanlıya geri verilecek.
> Antlaşma 27 yıl geçerli olacak.

Rusya ile yapılan Belgrat Antlaşması (1739)

> Azak Kalesi, yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılacak.
> Rusya, işgâl ettiği Kırım ve Eflâk’tan tamamen çekilecek.
> Rusya Karadeniz’de ticaret gemisi ve donanma bulunduramayacak.
> Rus çarı protokol bakımından Fransa kralı ve Avusturya imparatoruna ve de Osmanlı padişahına eşit sayılacak.

Bu maddeyle Osmanlı Devleti, Rusya’yı da Avrupalı büyük devletler grubunda kabul etmiştir. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yapmış olduğu en kazançlı antlaşmadır.

Rusya, Karadeniz’in bir Türk gölü olduğunu kabul et­miştir.


] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliği

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir