Osmanlı Devletinin 18. Yüzyılda İzlediği Dış Politika

18. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Dış Politikası

18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genel siyaseti, Kar­lofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almaktır. Kaybedilen top­rakları geri almak için Venedik, Avusturya ve Rusya ile savaşılmıştır. Kaybedilen yerler geri alınamadığı gibi yeni toprak kayıpları da yaşanmıştır.  Ancak Lehistan’a toprak verildiği halde Lehistan’la savaşılmamıştır. Bu durumun temel ne­deni Lehistan’ın Osmanlı ve Rusya arasında tampon bölge olmasındandır.

Ayrıca Doğu’da İran’la, bu yüzyılın sonuna kadar dos­tane bir ilişki içinde bulunulan Fransa ile de 1798’de savaşılmıştır. Bu dönemde Batı tarzında ilk ıslahatlar da yapılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Grek Projesi

Grek Projesi Nedir Kısaca Bilgi

Grek Projesi: Avusturya ve Rusya tarafından planlanan Osmanlı’yı Balkanlardan atarak Bizans İmparatorluğu’nu kurna planına denir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir