Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ konusu alt başlığı olan RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Hazırlanalım: Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasının Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız.

Rusların sıcak denizlere inme politikası Baltık Denizi ve Karadeniz’e inmeyi içeriyordu. Karadeniz’de Osmanlı’nın elindeydi. Bu durum Rusların Osmanlı’ya düşmanca bir politika izlemesine sebep oldu.

Rusya’nın genişleme politikasının Osmanlı Devleti üzerindeki sonuçları neler olmuştur? Açıklayınız.

Rusya’nın Panslavimz ve sıcak denizlere inme emeli Osmanlı Devleti’nin küçülmesine sebep olmuştur.

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri

18. yy da Rus Çarı olan Deli Petro’nun amacı Rusya’yı bir Avrupa devleti yapmaktı. Bu amaca ulaşabilmek için Rusya’nın sıcak denizlere inmesi gerekiyordu. Sıcak denizlere inme amacının 1. yolu Baltık Denizi, 2. yolu Karadeniz, Boğazlar üzerinden Akdeniz’e inmekti.

2. yol Osmanlı üzerinden geçmekteydi. Karadeniz ve Boğazlara ulaşabilmek için bir taraftan Panslavizm siyasetini uygulayarak Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inmeye çalışırken, diğer taraftan Karadeniz ve Boğazların kapısı konumunda olan Kırım’a yüklenmeye başladı. Halkı Türk ve Müslüman olan, Osmanlı’nın bölgede tutunabilmesinin kilidi olan Kırım’ın önemini bilen Osmanlı gerektiğinde Kırım ve Lehistan için bu uğurda savaşmaktan çekinmedi.

Rusya başarısız olduğu dönemlerde ise 3. bir yol olan Kafkaslar ve Orta Asya üzerinden sıcak denizlere ulaşmaya çalıştı.

Osmanlı’nın düşüşte, Rusya’nın yükselişte olduğu bu dönemde 2 devletin çıkarları Balkanlar, Kırım ve Kafkasya’da çatıştı.

OKUMA TAVSİYESİ: Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736 – 1739)

OKUMA TAVSİYESİ: Lehistan Sorunu ve Osmanlı – Rus Savaşı (1768 – 1774)


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir