Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

İçindekiler

Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri

Sanayi İnkılabının Sonuçları

– Sanayi İnkılabı, XIX. asırda dünya dengelerini etkilemeye başlamış, sanayileşen Avrupa devletleri, dünya siyasetinde ağırlık kazanmıştır.
– Demiryolları ve buharlı gemilerle ulaşım sistemi gelişmiştir.
– Avrupalılar, büyük sermayeli şirketler kurarak bankacılık sistemini geliştirmişlerdir.
– Sanayileşme, zirai imalatın artmasına ve tarımda iş gücü fazlasının fabrikalara kaymasına sebep olmuştur.
– Ekonomide zirai imalatın yerini, sanayinin alması iç göçe sebep olmuş ve bu durum kentlerdeki nüfusu artırmıştır.
– İşçi sınıfı ve işçi hakları kavramı meydana çıkmış, Avrupa’da işçi haklarına dayalı iç karışıklıklar yaşanmıştır. Bu gelişmeler sonucu olarak Avrupa’da işçi haklarına karşı yenilemeler yapılmıştır.

Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Sanayi İnkılabı’nın sanayileşemeyen ülkeler ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur?

Sanayi İnkılabı, Osmanlı ekonomisini negatif istikamette etkilemiş, Osmanlı Devleti’yle Avrupa devletleri arasındaki kuvvet dengesi Osmanlılar aleyhine bozulmuştur.
İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokumaların Osmanlı pazarlarına girmesi, Osmanlı dokuma tezgahlarının kapanmasına sebep oldu . Osmanlı Devleti, 18. asırda politik baskısını hissettiği Batılı devletlerin 19. asırda ise iktisadi işgaline uğradı. Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’nin zayıflığından istifade ederek ticari ayrıcalıklar elde ettiler ve Osmanlı topraklarını açık pazar olarak kullanmaya başladılar.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir