Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler Özeti

Lise 2 Tarih dersi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi 3. konusu AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER dahilindeki AVRUPA’DA DÜŞÜNCE ALANINDAKİ GELİŞMELER konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler

Avrupa’da 15. ve 16. asırlarda ortaya çıkan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri sayesinde ortaya çıkan ekonomik ve bilimsel birikim, skolastik düşüncenin zayıflaması 17.ve 18. asırda Avrupa’nın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bilimsel, sanatsal, dinsel ve düşünce alanlarında önemli değişme ve gelişmelere ortam hazırlamıştır. Bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada akıl, deney ve gözlem yöntemi ortaya çıktı. Böylece Avrupa’da 17. yüzyılda “Akıl Çağı”, 18. yüzyılda “Aydınlanma Dönemi” ortaya çıkmıştır.

Aydınlanmacı düşünürler, doğa, insan, akıl, din, tanrı, bilim gibi kavramları akıl, deney ve gözlem yoluyla yeniden tanımlama yoluna gittiler. Akıllarıyla kavrayamadıkları, deney ve gözlem yoluyla ispat edemedikleri bilgileri reddettiler.
Bazı Aydınlanmacı düşünürler Hristiyanlık öğretisine bağlı kalırken, bazıları da evrendeki her şeyin maddeye dayalı olduğunu savunan materyalizmi benimsemişlerdir.

Aydınlanmacı düşünürler;

Avrupa’da bilim – teknolojik gelişmelerin önünü açtılar. Fizik, kimya, astronomi ve tıp gibi birçok alanda buluşlar gerçekleştirdiler.

Aydınlanmacı düşünürlerin yazıları halkın toplumsal ve siyasi konularda bilinçlenmesine ve Avrupa’da ihtilallerin çıkmasına neden oldu. Avrupa’da mutlakiyet yönetimleri yıkıldı, meşrutiyet ve demokratik idareler kuruldu.

Laiklik anlayışı gelişti.

Yazılarıyla yaygınlaştırdıkları özgürlükçü düşünceler ABD’nin kuruluşunda ve Fransız İhtilali’nin çıkışında etkili oldu.

Bilimsel    alandaki    gelişmeler, kol gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretim biçimine geçilmesine ortam hazırlanmıştır. Sanayi İnkılabı Avrupa’da işçi sınıfı ve işçi hakları kavramlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi ekonomik ve siyasi akımlar ortaya çıkmıştır.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir