4. Ünite: 18. yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Lale Devri Islahatları Maddeler Halinde

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren Avrupai tarzda ilk ıslahatların yapıldığı barış dönemine Lale Devri denir. En sonda Lale Devri Yeniliklerini kodlama ile anlattığımız bir videomuz var. Bir bak istersen. Lale Devri Islahatları Lale Devrinde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde yalnızca İran ile savaşmıştır. İlk kez Avrupa’da geçici elçilikler açıldı.Sait Efendi …

Devamını Oku

XVIII.yüzyılda yapılan ıslahatlardan istenen başarı niçin elde edilememiştir?

Tarih 2 kitabı 18. yy.da Değişim ve Diplomasi ünitesi 7. konusu olan XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR ın alt başlığı  XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ dahilindeki XVIII.yüzyılda yapılan ıslahatlardan istenen başarı niçin elde edilememiştir? sorusunun cevabını aşağıdan okuyabilirsiniz. 18. yy Islahatlarının Başarısız Olmasının Sebepleri – Islahatlar, padişah ve bazı devlet adamlarınca yürütüldü. – Islahatların gerekliliği halka yeterince …

Devamını Oku

18. yy Islahatlarının Genel Özellikleri Maddeler Halinde

18. yy Islahatlarının Genel Özellikleri + XVII. Yüzyıl ıslahatlarına göre daha geniş kapsamlıdır. +Savaşların kaybedilmesi, ıslahatların askeri alanda yoğunlaşmasına neden olmuştur. +İlk teknik okullar açılmıştır. +Islahatlar yüzeysel kalmış, sorunların kökenine inilememiştir. +Islahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikkate alınmamıştır. +Batı’nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir. +Islahatların önündeki en büyük engel, çıkarları zedelenen yeniçeriler ve ulema sınıfıdır. +Yönetim …

Devamını Oku

Aydınlanma Çağı Kısa Bilgi

Aydınlanma Çağı Avrupa’da 17. ve 18. asırda düşünce hayatında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Skolastik düşünceden akılcı düşünceye geçiş tamamlanmıştır. Bu nedenle 18. yüzyıla “Aydınlanma Çağı”, bu yüzyılın felsefesine de “Aydınlanma Felsefesi” denir. İngiliz John Locke ile başlar. Aklın, özgür düşüncenin ve bilimin önündeki tüm engelleri kaldıran aydınlanma felsefesi, toplumların kültür seviyesini yükseltti. Milli egemenlik, demokrasi ve insan hakları gibi getirdiği değerlerle …

Devamını Oku

Fransız İhtilali’nin Sebepleri Maddeler Halinde

 FRANSIZ İHTİLALİNİN SEBEPLERİ FRANSIZ İHTİLALİNİN İÇ SEBEPLERİ: A) SİYASİ SEBEPLER: ?Fransa sert bir mutlakiyet ile yönetiliyordu. Kral kendisinin tanrı haricinde kimseye hesap sunmak zorunda olmadığını belirtiyordu. Bu durumda milletin reaksiyonuna neden oluyordu. B) EKONOMİK SEBEPLER: ?Fransa’nın katıldığı savaşlarda harcamaların fazlalaşması. ?Fransa’da sarayın lüks harcamalarının fazla olması. ?Fransa’da devletin lüzumsuz harcamalarının fazla olması. ? Halktan toplanan vergilerin ağırlaştırılması. Milletin geçim sıkıntısı …

Devamını Oku

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar – Taşra Teşkilatı

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 1. OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR a. Osmanlı Devleti’nde Yönetim konu anlatımı için tıklayınız. b. Taşra Teşkilatı Osmanlı Devleti 18. yüzyıla kadar iltizam sistemi uyguluyordu. Bu sistemde tımar haricindeki toprakların gelirlerini açık artırma yoluyla mültezimlere kiralıyordu. Bu yüzyıldan sonra iltizamdan vazgeçilerek “Malikane sistemine” geçildi. Malikane sistemiyle mukataa topraklar, muaccele denen satış bedeli karşılığında, …

Devamını Oku

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar – Yönetim

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar 1. OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR a. Osmanlı Devleti’nde Yönetim Osmanlı devlet mekanizmasının temeli olan Divan-ı Hümayun’un başkanlığı Fatih devrinden itibaren veziriazamlara geçmiştir. Sokullu’dan itibaren veziriazamlar devlet yönetiminde birinci derecede etkili olmaya başladılar. Divan-ı Hümayun 16. asırda haftada 4 gün 17. asırda haftada 2 gün, 18. yy.dan itibaren 3 ayda 1 toplanmaya başladı. …

Devamını Oku

III. Selim Dönemi Olayları Osmanlı – Fransız Savaşı

III. SELİM DÖNEMİ (1789-1807) Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları (1787 – 1792)  konu anlatımı için tıklayınız. Osmanlı – Fransız Savaşı (1798 – 1801) Fransa’nın Mısır’ı İşgalinin Sebepleri 1- Osmanlı topraklarından pay almak ve Akdeniz’ de egemenlik kurmak, 2- Mısır’ı alarak İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kontrol altına almak. Fransa’nın Mısır’ı İşgali ve Gelişmeler Napolyon 1798 yılında Mısır’a asker çıkararak işgal etti. Bu …

Devamını Oku

III. Selim Dönemi Olayları

III. SELİM DÖNEMİ (1789-1807) I. Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta geçti. Bu dönemde Osmanlı hala 3 kıtada idi lakin artık güçlü değildi. III. Selim’in devlet güveniliğini ve kurumların işlerliğini sağlaması gerekiyordu. Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları (1787 – 1792) Sebepleri; 1- Rusların Kırım’ı işgal etmeleri ve Osmanlı topraklarına egemen olmak istemeleri 2- Rusya’nın, Avusturya ile ittifak yaparak Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını aralarında …

Devamını Oku

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri 1789 yılında Avrupa’da çok uluslu ve mutlakiyetle yönetilen devletler bulunmaktaydı. Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi devletler, Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri kendileri için tehlikeli gördüler. Bu ülkeler ile Fransa arasında 1793 – 1815 yılları arasında “İhtilal Savaşları” adı verilen savaşlar yaşandı. İhtilal Savaşları Fransa’nın Waterlo’da yenilmesiyle son buldu ve Avrupa’da bozulan dengeleri yeniden …

Devamını Oku


] }