Fransız İhtilali’nin Sebepleri Maddeler Halinde

İçindekiler

 FRANSIZ İHTİLALİNİN SEBEPLERİ

FRANSIZ İHTİLALİNİN İÇ SEBEPLERİ:

A) SİYASİ SEBEPLER:
?Fransa sert bir mutlakiyet ile yönetiliyordu. Kral kendisinin tanrı haricinde kimseye hesap sunmak zorunda olmadığını belirtiyordu. Bu durumda milletin reaksiyonuna neden oluyordu.

B) EKONOMİK SEBEPLER:
?Fransa’nın katıldığı savaşlarda harcamaların fazlalaşması.
?Fransa’da sarayın lüks harcamalarının fazla olması.
?Fransa’da devletin lüzumsuz harcamalarının fazla olması.
? Halktan toplanan vergilerin ağırlaştırılması. Milletin geçim sıkıntısı çekmeye başlaması.

C) SOSYAL SEBEPLER:
?Fransa’da halkın sınıflara ayrılması. (soylular-rahipler-burjuvalar ve köylüler)
?Toplumda eşitliğin olmaması, soyluların ve rahiplerin kapsamlı imtiyazlara sahip olması, zenginleşerek devlete vergi ödeyen burjuvaların siyasal haklar istemesi, hiçbir hakkı olmayan ve en zor işlerde çalışan köylülerin burjuva sınıfını desteklemeleri. Fransız ihtilalinin çıkmasında en mühim etkendir.

D) AYDINLARIN ETKİSİ:
?18.yy da Fransa’da yetişen aydınlar ihtilalin fikri alt yapısını hazırladılar.
?Monteskiyö, Volter, Dalamber, Didero ve Jan Jak Russo yazdıkları eserlerde Fransa’nın rejimini tenkit ederek yepyeni çözüm yollarıyları öne sürdüler.
?Aydınların bu çalışmaları Fransa’da milletin kraliyet rejimine karşın kışkırtılmasını ve ihtilalin hazırlanmasını sağlamıştır.

FRANSIZ İHTİLALİNİN DIŞ SEBEPLERİ:

?18. asırda İngiltere’de meşrutiyet yerleşmişti. Parlamenter sistem uygulanıyordu. Kral anayasa da belirtilen yetkilerin dışına çıkamıyor ve halk temsilcilerinden bir parlamento ülke idarenine katılıyordu. Bu vaziyet Fransız’ları etkiledi.
?ABD’de yayınlanan İnsan Hakları Bildirisi de Fransız’ları etkiledi.
?Aydınlanma çağına giren Fransa’da mantık ve doğa konuları işlendi. Özgür fikir önem kazandı.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir