18. yy Islahatlarının Genel Özellikleri Maddeler Halinde

18. yy Islahatlarının Genel Özellikleri

+ XVII. Yüzyıl ıslahatlarına göre daha geniş kapsamlıdır.

+Savaşların kaybedilmesi, ıslahatların askeri alanda yoğunlaşmasına neden olmuştur.

+İlk teknik okullar açılmıştır.

+Islahatlar yüzeysel kalmış, sorunların kökenine inilememiştir.

+Islahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikkate alınmamıştır.

+Batı’nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir.

+Islahatların önündeki en büyük engel, çıkarları zedelenen yeniçeriler ve ulema sınıfıdır.

+Yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır.
+Islahatlar kişiye bağlı kalmıştır. Islahatlar, yapan kişilerin döneminde geçerli olmuş bir devlet politikası haline gelememiştir.

Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir