Lale Devri Islahatları Maddeler Halinde

Lale Devri Islahatları

Lale Devrinde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde yalnızca İran ile savaşmıştır.

+İlk kez Avrupa’da geçici elçilikler açıldı.
+Sait Efendi ve İbrahim Mütefferika tarafından ilk özel matbaa kuruldu.
+İlk kez çiçek aşısı kullanıldı.
+İtfaiye örgütü kuruldu. (Tulumbacılar)
+Kütüphaneler açıldı.
+Avrupa mimarisinden etkilenildi (Barok ve Rokoko) sivil mimari ön plana çıktı.
+İstanbul’da köşkler, bahçeler ve saraylar yapıldı.
+İstanbul’da bir kumaş fabrikası ve çini atölyesi kuruldu.
+Yalova’da bir kağıt fabrikası açıldı.

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren devire Lale Devri denir. Devrin Padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.


Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir