Lale Devri Islahatları Maddeler Halinde

Lale Devri Islahatları

Lale Devrinde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde yalnızca İran ile savaşmıştır.

+İlk kez Avrupa’da geçici elçilikler açıldı.
+Sait Efendi ve İbrahim Mütefferika tarafından ilk özel matbaa kuruldu.
+İlk kez çiçek aşısı kullanıldı.
+İtfaiye örgütü kuruldu. (Tulumbacılar)
+Kütüphaneler açıldı.
+Avrupa mimarisinden etkilenildi (Barok ve Rokoko) sivil mimari ön plana çıktı.
+İstanbul’da köşkler, bahçeler ve saraylar yapıldı.
+İstanbul’da bir kumaş fabrikası ve çini atölyesi kuruldu.
+Yalova’da bir kağıt fabrikası açıldı.

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren devire Lale Devri denir. Devrin Padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

2 Yorumlar

  1. hoş, güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir