I. Mahmud, III. Mustafa ve I. Abdülhamid Islahatları

I. MAHMUT ISLAHATLARI (1730-1754)

+Hendesehane açıldı. (Avrupa tarzında açılan ilk okul)
+Humbaracı Ocağı geliştirildi.
+Fransızlara verilen kapitülasyonlar daimi oldu.(1740)
NOT: Batılı tarzda askeri ıslahatlar ilk kez bu dönemde yapılmıştır.

III. MUSTAFA ISLAHATLARI (1757-1774)
+Sürat Topçuları Ocağı kuruldu.
+Mühendishane-i Bahri Hümayun (Deniz Mühendishanesi) kuruldu.
+İç borçalanma sistemi ilk kez uygulandı. (Esham)
+Maliye düzene sokuldu.

I. ABDÜLHAMİD ISLAHATLARI (1774-1789)
+İstihkam okulu açıldı.
+Tershaneler kuruldu ve donanma yaneilendi.
+Yeniçerilerin sayımı yapıldı ve cülus bahşişi kaldırıldı.


Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir