III. Ahmet Dönemi Islahatları

III. Ahmet Dönemi Islahatları konu anlatımımızın sonunda Lale Devri Islahatlarını kodlayarak anlattığımız bir videomuz var. Bak istersen.

Lise 2 Tarih dersi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi 2. konusu III. Ahmet Dönemi dahilindeki III. Ahmet Dönemi Islahatları konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

III. Ahmet Dönemi Islahatları

III. Ahmet devrinde ıslahatların yapıldığı, dış politikada barışın esas alındığı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı döneme Lale Devri denir. (1718-1730)

3. Ahmet yani Lale Devri’nde ıslahat yapılan alanlar; diplomasi, bilim, sanat ve eğitimdir.

DİKKAAAAAATTTTTTTTTT: 3. Ahmet döneminde yani Lale Devri’nde askeri alanda ıslahat yoktur.

  • Viyana, Paris, Varşova, Moskova gibi önemli başkentlere ilk defa geçici elçiler gönderdi. Amaç Avrupa devletlerini yakından tanımak, siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakından izlemek ve bu konularda kendi ülkelerine bilgi aktarımında bulunmaktı.

Paris elçisi Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin yazdığı Sefaretname adlı eser Osmanlı’nın Batı’ya açılan ilk penceresidir.

Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin Osmanlı – Avrupa ilişkileri ve ıslahat hareketleri üzerindeki etkileri neler olmuştur?

Avrupa’nın üstünlüğü kesin olarak görülmüş, ıslahat hareketlerinde batı örnek alınmıştır.

  • İlk Türk matbaası Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin oğlu Sait Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika tarafından İstanbul’da açılmıştır (1727).
  • Kitapların tercüme edilmesini sağlamak amacıyla Tercüme Encümenliği kuruldu. Tercüme edilen eserler matbaada çoğaltıldı. Böylece kitaplar ucuzladı. Yeni gelişmelerin yakından izlenmesini ve kültür hayatının canlanmasını sağladı.
  • Kağıt, kumaş ve çini imalathaneleri açıldı.
  • İstanbul’da çıkan yangınları söndürmek için yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu. (Tulumbacılar Ocağı)
  • Osmanlı ülkesinde ilk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.
  • Batının etkisiyle sivil mimari gelişmiştir. Bu dönemin en önemli eserlerinden biri III. Ahmet Çeşmesi’ydi.

Lale Devri Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. (1730)

Lale Devri Islahatları Kodlaması (11. Sınıf Tarih, TYT, AYT, KPSS)v

] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir