Mekke’nin Fethi ve Huneyn Savaşı Kısaca Özet

İçindekiler

Mekke’nin Fethi (630)

Hz. Muhammed, Hudeybiye Antlaşması’na uymayan Mekkelilerin üzerine 10.000 askerle sefer düzenlemiştir. Bazı Arap kabileleri de bu yolda Müslümanların yanına katılmışlardır. Güçlenen ordu şehri kuşatmış ve ciddi direnme görmeden Mekke’yi fethetmişlerdir.

Huneyn Savaşı

Mekke’den kaçan putperestler Taif Yahudileriyle ittifak kurup Mekke’yi almak için yola çıkarlar. Bunun üzerine Müslümanlar bir ordu hazırladı. İki ordu Huneyn vadisinde karşılaştı. Taraflar arasında kanlı bir savaş oldu. Hz. Muhammed bir aralık dağılan orduyu geri toparlayıp savaşı kazandı. 630 yılında alınamayan Taif şehrinin halkı 631 yılında İslâmiyet’i kabul ederek şehri teslim etmişlerdir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir