Tag Archives: Huneyn Savaşı Kısaca Özet

Mekke’nin Fethi ve Huneyn Savaşı Kısaca Özet

islam tarihi

Mekke’nin Fethi (630) Hz. Muhammed, Hudeybiye Antlaşması’na uymayan Mekkelilerin üzerine 10.000 askerle sefer düzenlemiştir. Bazı Arap kabileleri de bu yolda Müslümanların yanına katılmışlardır. Güçlenen ordu şehri kuşatmış ve ciddi direnme görmeden Mekke’yi fethetmişlerdir. Huneyn Savaşı Mekke’den kaçan putperestler Taif Yahudileriyle ittifak kurup Mekke’yi almak için yola çıkarlar. Bunun üzerine Müslümanlar bir ordu hazırladı. İki ordu Huneyn vadisinde karşılaştı. Taraflar arasında …

Devamını Oku