Halife Nedir? Dört Halife (Cumhuriyet) Dönemi

DÖRT HALİFE DEVRİ (632-661)

Hz.Muhammed, hayatta olduğu sırada devlet idaresiyle ilgili görevlerin hepsini yerine getiriyordu. Vefatı sırasında fertlerin seçme haklarına saygılı davranmak amacıyla yerine kimseyi tayin etmemiştir.

Hz.Muhammed’ten sonra Müslümanların başına lider seçilmesi gündeme geldiğinde Medinelilerden seçilecek bir halifeye Arabistan’ın farklı yerlerindeki Müslümanların itibar etmeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Arabistan’da tanınan ve sayılan Kureyş kabilesinden bir kişinin halife seçilmesinin Müslümanları toparlayacağı ileri sürüldü ve Kureyş’in önde gelenlerinden Hz.Ebubekir halife seçildi. Dört Halife Devri’nde liderler seçimle belirlendiği için bu döneme ‘’Cumhuriyet ‘’ denilmiştir. Halifeler Hz.Muhammed’in peygamberlik vazifesi dışındaki tüm görevlerini üstlenmişlerdir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir