Halife Nedir? Dört Halife (Cumhuriyet) Dönemi

DÖRT HALİFE DEVRİ (632-661)

Hz.Muhammed, hayatta olduğu sırada devlet idaresiyle ilgili görevlerin hepsini yerine getiriyordu. Vefatı sırasında fertlerin seçme haklarına saygılı davranmak amacıyla yerine kimseyi tayin etmemiştir.

Hz.Muhammed’ten sonra Müslümanların başına lider seçilmesi gündeme geldiğinde Medinelilerden seçilecek bir halifeye Arabistan’ın farklı yerlerindeki Müslümanların itibar etmeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Arabistan’da tanınan ve sayılan Kureyş kabilesinden bir kişinin halife seçilmesinin Müslümanları toparlayacağı ileri sürüldü ve Kureyş’in önde gelenlerinden Hz.Ebubekir halife seçildi. Dört Halife Devri’nde liderler seçimle belirlendiği için bu döneme ‘’Cumhuriyet ‘’ denilmiştir. Halifeler Hz.Muhammed’in peygamberlik vazifesi dışındaki tüm görevlerini üstlenmişlerdir.


Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir