Hayberin Fethinin Nedeni, Sonucu ve Önemi

İçindekiler

Hayber’in Fethi (629)

Hayberin Fethinin Nedeni

Mekke’ye gelecek saldırı tehlikesini önleyen Hz. Muhammed, Hendek Savaşı’nın yapılmasında önemli rol oynayan Yahudilerin oturduğu Hayber’i fethetti.

Hayberin Fethinin Sonucu

Yahudilerin vergi ödemeleri şartıyla burada kalmalarına izin verildi. Hayber’in fethinden sonra Şam ticaret yollarının güvenliği sağlanmış oldu.

Hayberin Fethinin Önemi

Müslümanların ilk taaruz ve fethidir.

İlk kez cizye (Müslüman olmayan erkeklerden, güvenliklerinin sağlanması karşılığında) ve haraç vergileri alınmaya başlanmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir