5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

İslam Devletinde Eğitim

İslam Devletinde Eğitim • Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında okuma yazma oranı çok düşüktür. • Hz. Muhammed, okuma – yazmaya çok önem vermiş , Müslümanları okuma ve yazmaya özendirmiştir. • 4 Halife ve Emeviler devrinde Camiler yöntemiyle öğrenim verilmiş, okur yazar oranı artırılmıştır. • Asıl gelişim Abbasiler devrinde sağlanmıştır. Bu dönemde okullar ve medreseler açılmıştır. • Halife Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu ” …

Devamını Oku

İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Askeri Teşkilat Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir devirlerinde sürekli bir silahlı kuvvet yoktu. Gönüllülerden oluşan bir ordu vardı. İnanç uğruna yapılmış olan şavaşta ( Cihad – Gaza ), can verenlere şehitlik ( Cennet vaadi ), sağ kalanlara gazilik ünvanı veriliyordu. • İlk sürekli askeri birlikler, Hz. Ömer devrinde oluşturuldu. Askerlere aylık ödenmeye başlanmış, ordu kentler oluşturulmuştur. • Hz. …

Devamını Oku

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi • Hz. Muhammed, hem din, hem de hükümet başkanlığı görevini yürütmüştür. • 4 halife devrinde , peygamberlik dışarısında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura’ ya ( Danışma Meclisi ) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar. • Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesiyle bazı yenilemeler yapılmıştır. ( Bak ; Hz.Ömer devri ) • Emeviler devrinde Hilafet saltanata dönüştürüldü. • …

Devamını Oku

İslam Devletinde Toplum Kısa Özet

İslam Devletinde Toplum • Hz.Muhammed ve 4 Halife döneminde halk, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olarak 2 kesime ayrılmış lakin Müslümanlar ayrılmamıştır. • Emeviler halifeliği saltanat haline dönüştürmüşler, saraylarda lüks arasında yaşamaya başlamışlar, böylelikle halktan kopmalar başlamıştır. • Emeviler döneminde halk 4 toplumsal sınıfa ayrılmıştır ; • Müslüman Araplar : Devlette mühim vazifeleri yürüten, en üstün sınıftır. • Mevali : …

Devamını Oku


] }