5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Arabistan’ın Siyasi Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu Arap Yarımadası  Siyasi Durum: ARABİSTAN: Asya’nın güney batısında bulunan büyük bir yarımadadır . Üç yanı dağlarla çevrili, iç kısmı çöllerle kaplıdır . İklimi sıcak ve kuraktır . İslamiyet Öncesi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler; *Nebatlılar *Tedmürlüler *Gassaniler İslamiyet Öncesi Güney Arabistan’da Kurulan Devletler; *Main *Seba *Himyeri İslamiyet Öncesi Hicaz ( Mekke – Medine Bölgesi ) Siyasi ...

Devamını Oku

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa’nın Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa İslamiyetin doğuşu esnasında , Ortaçağ da Avrupa nitelikleri : 1) Merkezi krallıklar yıkılarak, yerini küçük devletçiklere (feodalite = derebeyliklere) bırakmıştır. Bunun nedeni Kavimler göçüdür. ? 395 Kavimler göçü ile Roma imparatorluğu Batı-Doğu Roma halinde ikiye ayrılmıştır. ? 476’da Batı Roma imparatorluğu yıkıldı ? Slav ve Germen topluluklar politik birliği bozdu. Kralların ...

Devamını Oku

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya’nın Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya Bizans İmparatorluğu: ( 395 – 1453) Roma İmparatorluğunun 395’te Kavimler göçü sonucu olarak ikiye ayrılışıyla kuruldu. Doğu Roma ( Bizans= İstanbul ) İstanbul merkezli Bizans İmparatorluğu, Latin Devleti olarak kurulmuşken, her geçen zaman Yunan tesiri altına girmiş ve bir Doğu Devletine dönüşmüştür. Balkanlar, Türkiye, Suriye, Filistin, Mısır üstünde hakimiyeti vardı. Devrin ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Ekonomi

İslam Devletinde Ekonomi • Hz. Muhammed devrinde ekonominin temeli Mekke’de ticarete, Medine’de tarıma dayanmaktadır. • 4 Halife devrinde fetihlerle beraber, ganimet ve vergiler mühim gelir kaynaklarından olmuştur. • Devletin tüm gelirleri “Beytü’l Mal” olarak bilinen Hükümet Hazinesinde toplanır. Beyt’ül Mal Hz. Ömer devrinde kurulmuştur İslam Devletinin Başlıca Gelir Kaynakları : • Zekat ve Sadaka : Zengin Müslümanların mallarının 1/40 ını ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Bilim ve Sanat

İslam Devletinde Bilim ve Sanat İslam Devletinde Bilim • Müslümanlar; Türk, İran, Yunan, Hint, Mısır, Çin uygarlıklarından etkilenmiştir. • İlk bilimsel gelişmeler: Tıp, Felsefe, Fen sahalarında Emeviler devrinde başlamıştır. • Abbasiler devrinde bilim müthiş bir gelişme göstermiştir. • Emeviler devrinde Basra ve Kufe, Abbasiler devrinde Bağdat, Endülüs Emevileri devrinde Cordoba mühim Kültür merkezleri olmuştur. • İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler, Endülüs ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Eğitim

İslam Devletinde Eğitim • Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında okuma yazma oranı çok düşüktür. • Hz. Muhammed, okuma – yazmaya çok önem vermiş , Müslümanları okuma ve yazmaya özendirmiştir. • 4 Halife ve Emeviler devrinde Camiler yöntemiyle öğrenim verilmiş, okur yazar oranı artırılmıştır. • Asıl gelişim Abbasiler devrinde sağlanmıştır. Bu dönemde okullar ve medreseler açılmıştır. • Halife Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu ” ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Askeri Teşkilat Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir devirlerinde sürekli bir silahlı kuvvet yoktu. Gönüllülerden oluşan bir ordu vardı. İnanç uğruna yapılmış olan şavaşta ( Cihad – Gaza ), can verenlere şehitlik ( Cennet vaadi ), sağ kalanlara gazilik ünvanı veriliyordu. • İlk sürekli askeri birlikler, Hz. Ömer devrinde oluşturuldu. Askerlere aylık ödenmeye başlanmış, ordu kentler oluşturulmuştur. • Hz. ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi • Hz. Muhammed, hem din, hem de hükümet başkanlığı görevini yürütmüştür. • 4 halife devrinde , peygamberlik dışarısında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura’ ya ( Danışma Meclisi ) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar. • Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesiyle bazı yenilemeler yapılmıştır. ( Bak ; Hz.Ömer devri ) • Emeviler devrinde Hilafet saltanata dönüştürüldü. • ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Toplum Kısa Özet

İslam Devletinde Toplum • Hz.Muhammed ve 4 Halife döneminde halk, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olarak 2 kesime ayrılmış lakin Müslümanlar ayrılmamıştır. • Emeviler halifeliği saltanat haline dönüştürmüşler, saraylarda lüks arasında yaşamaya başlamışlar, böylelikle halktan kopmalar başlamıştır. • Emeviler döneminde halk 4 toplumsal sınıfa ayrılmıştır ; • Müslüman Araplar : Devlette mühim vazifeleri yürüten, en üstün sınıftır. • Mevali : ...

Devamını Oku