Hz. Osman Dönemi Kısa Bilgi

Hz. Osman Dönemi (644-656)

– Hz. Ömer’in şehadeti sonrasında halife seçildi.
– İlk İslâm donanmasını kurdu.
– Zatü’s Savârî deniz savaşında İslam donanması Bizans’ı yenerek ilk zaferini kazandı.
– Kıbrıs adası alındı. Rodos kuşatıldı.
– Libya’nın fethi tamamlandı. Tunus’un fethine başlandı.
– Hazar Türkleri ile savaşıldı.

UYARI:
Hazarlarla yapılan bu mücadele sonucunda, İslâmiyet’in Kafkasları aşması engellenmiştir.

– Horasan valiliği kuruldu . Sasaniler tamamen yıkıldı.

– Kur’an-i Kerim çoğaltıldı.

– Ümeyyeoğullarına (Emevi) mensup olan Hz. Osman’in devlet yönetimine kendi yakınlarını getirmesi, diğer kabilelerin tepkisine yol açtı. İsyancılar Hz. Osman’ı Kur’an okurken şehit etti. (Bu Kur’an Topkapı Sarayı’ndadır.)

NOT:
İslam’da ilk huzursuzluklar bu dönemde başladı. Bundan sonraki olaylara da zemin hazırlandı.

NOT:
Hz. Ömer’in on yıllık halifeliği sırasında Irak, İran, Doğu Anadolu, Mısır Azerbaycan ve Suriye İslam Devleti sınırları içine alınmıştır.
UYARI:
İslam ordularının düzenli olarak fethi ile görevlendirildikleri ilk ülke Suriye’dir. Suriye’nin kapılarını İslâm ordularına açan Yermük Zaferi‘dir.
UYARI:
Hz. Ebubekir Hire’yi fethedip Cizyeye bağladı. İslâm kuvvetleri ilk defa Firat’ı geçip Dicle ırmağına kadar ilerlediler.

YORUM:
Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslâm Devleti’ni parçalanmaktan kurtarmıştır. Bu çabasıyla İslâm Devleti’ne en büyük hizmeti yapmıştır.

NOT:
Mısır’ın alınmasıyla Baharat Yolu üzerinde Müslümanların hakimiyeti başladı. Doğu Akdeniz’e bir kapı açıldı.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir