Hudeybiye Barışı ve Hayber’in Fethi Kısa Özet

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

HUDEYBİYE BARIŞI (628)

Müslümanlar Hendek başarısının akabinde Kabe’yi ziyaret etmek istemişler, Mekkeli müşrikler mani olunca antlaşma yapılmıştır.

Hudeybiye Antlaşması’nın Maddeleri

  • Müslümanlarla Mekkeliler arasında 10 yıl savaş olmayacak,
  • Müslümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler. Ertesi yıl 3 günden fazla olmamak üzere Mekke’ye gelip Kabe’yi ziyaret edecekler. Bu süre boyunca Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar.
  • Müslümanlardan Kureyş’e sığınacak olursa, geri döndürülmeyecek, fakat Müşriklerden Müslümanlara sığınan ve reşit olmayanların velilerine sorulacak velileri izin vermezse geri döndürülecek.
  • Müslümanlardan hac, Umre ve ticaret için Mekke’ye gideceklerin ve Kureyş tarafında Mısır’a ve Şam’a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine’ye gelenlerin de canları ve malları güven altında bulunacak.
  • Kureyş’ten başka diğer kabileler isterlerse Müslümanların, isterlerse Kureyş’in koruması altına girebilecek.

ÖNEMİ:

1. Mekkeli müşrikler Medine İslam Devleti’ni ve Müslümanların siyasî varlıklarını resmen tanıdılar.
2. Başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görünen bazı hükümler daha ardından Müslümanların lehine netice vermiştir. (3. madde)

YORUM:

Bu da Hz. Muhammed’in ileri görüşlülüğüne örnektir .
Hudeybiye Barışı’nın siyasî neticeleri tarafından yorumladığımızda Müslümanların bir başarısı olarak görülür.

HAYBER KALESİ’NİN FETHİ (629)

Yahudilerle yapılmış olan bir mücadeledir. Müslümanlar Şam ticaret yolunun hakimiyetini elde etmek istemektedir. Müslümanlar kazandılar.
ÖNEMİ:
1. Şam ticaret yönteminin güvenliği sağlandı.
2. Mekke’nin fethine zemin hazırlandı.


Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir