İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Askeri Teşkilat

Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir devirlerinde sürekli bir silahlı kuvvet yoktu. Gönüllülerden oluşan bir ordu vardı. İnanç uğruna yapılmış olan şavaşta ( Cihad – Gaza ), can verenlere şehitlik ( Cennet vaadi ), sağ kalanlara gazilik ünvanı veriliyordu.
• İlk sürekli askeri birlikler, Hz. Ömer devrinde oluşturuldu. Askerlere aylık ödenmeye başlanmış, ordu kentler oluşturulmuştur.
• Hz. Osman devrinde ilk islam donanması oluşturuldu. Donanma komutanına ” Emir ül Ma ” ( Amiral ) denildi. Akdeniz’de Kıbrıs adası alındı. Rodos ve Girit kuşatıldı.
• Emeviler devrinde askeri teşkilat geliştirilmiş ve sürekli duruma getirilmiştir. Arapların dışarısında Berberiler, İranlılar, Türkler orduda bulunmaya başladılar.
• Abbasiler devrinde öncesinde İranlılar, halife Memun’ dan sonra da Türkler orduda etkili duruma geldiler. Abbasiler döneminde Türk askerler için Samerra şehri kurulmuştur.
• Araplar asker örgütünde Bizans, İran ve Türklerden etkilenmişlerdir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir